Nu ökar resorna med tåg och tunnelbana igen

När Folkhälsomyndigheten uppmanade svenska folket att undvika kollektivtrafik och allmänna färdmedel föll antalet resor hos både SL och SJ. Men uthålligheten verkar begränsad – nu ökar resandet igen.

De senaste veckorna har antalet spärrpassager hos SL och antalet resenärer hos SJ ökat, enligt bolagen.

“Vi kan inte följa hur folk reser, eftersom vi inte vet var de kliver av. Vi kan dock konstatera att resandet med kollektivtrafiken ökat något under de senaste veckorna, efter att ha varit nere på cirka 40 procent av den normala resenärsvolymen”, skriver Claes Keisu, pressansvarig på SL.

SL kan räkna antalet spärrpassager för tunnelbana och pendeltåg. Vecka 15, som i år sammanföll med påsklovsveckan, registrerade SL en minskning av antalet spärrpassager med 70 procent jämfört med samma vecka förra året. Några veckor senare, från vecka 18, syns en uppåtgående trend.

“Vi ser att antalet resenärer varierar mellan olika platser. Trängsel har fått en ny innebörd under coronapandemin och med dessa nya mått mätt finns det tillfällen när det blir svårt för resenärer att hålla avstånd ombord på våra fordon och på vissa platser”, skriver Claes Keisu.

Det gäller framför allt knutpunkter som till exempel Gullmarsplan. Vissa linjer är också högre belastade än andra under vissa tider.

“Vi kör så mycket trafik som är möjligt, vi kan inte öka utbudet mer, utan har i stället uppmanat stockholmarna att i möjligaste mån undvika att resa med kollektivtrafiken.”

För vecka 21 syns åter en minskning av trafiken: 64 procent färre spärrpassager registrerades jämfört med samma vecka förra året, men detta har enligt SL till stor del med Kristihimmelfärdshelgen att göra.

SL är inte ensamma om att se svenskarna återvända till kollektivtrafiken.

SJ kör i dag med begränsad trafik. Sett till hela verksamheten har SJ knappt 50 procent av det planerade trafikutbudet.

“Men på det hela så kan man säga att av det begränsade utbud som finns gällande fjärrtåg så blir allt fler avgångar som vanligen är attraktiva slutsålda. Så vi går från mycket lågt resande till lågt resande. Vad gäller regionaltågstrafiken så har det skett en gradvis ökning på vissa linjer i rusningstrafik också”, skriver Tobbe Lundell.

Relaterade artiklar

Back to top button