Nya kraftledningar längs Norrlandskusten

Svenska kraftnät vill investera 8,4 miljarder kronor i kraftledningar som ska leda kraften till de nya industrier som byggs längs Norrlandskusten. Nu har en ansökan till regeringen lämnats in.

Enligt Svenska kraftnäts prognos kommer det att behöva mycket elkraft för att tillgodose behoven för de nya industrierna – 5000 megawatt (MW) för nya uttag och 4000 megawatt för anslutningar av förnyelsebar elproduktion.

”Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar” skriver Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

I vanliga fall tar det mellan tolv och femton år från det att man först identifierar ett behov av en ny kraftledning tills den är klar, men i detta fall har Svenska kraftnät för avsikt att halvera den tiden, skriver bolaget.

Relaterade artiklar

Back to top button