Nytt insatspaket till skånskt näringsliv

Region Skåne lanserar ett insatspaket på 24 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen.

Även i Skåne har den ekonomiska utvecklingen börjat vända uppåt efter en krisartad vår, men återhämtningen sker från extremt låga nivåer.

Det understryker Anna Råman, som är chef för Region Skånes enhet för samhällsanalys. Hon pekar samtidigt på att arbetslösheten i Skåne nu är nästan 11 procent.

– Det är en nivå som vi inte har sett sedan 90-talet, säger hon vid en pressträff i Kristianstad.

Utrymmet för satsningen skapas genom omfördelning inom Region Skånes budget. Särskilt fokus riktas mot små och medelstora företag.

En av satsningarna är en så kallad ”blå miljon” till ny teknik för att minska vattenanvändningen. Utökade satsningar görs också på utbildningar inom bristyrken i samarbete med universitet och högskola, folkhögskolor, Yrkesvux och Yrkeshögskolan.

Cirka 80 företag och 2 000 personer ska genom paketet kunna öka sin kompetens inom digitalisering. Små och nya tillväxtföretag ska få hjälp med affärsutveckling och omställning och tillsammans med kommuner ska Region Skåne erbjuda kriscoachning till mindre företag.

Regionen kommer också att bygga ut möjligheten för företag att få omställningscheckar till gröna investeringar och digital utveckling.

– Syftet med hela det här paketet är att hjälpa företagen och det skånska näringslivet ur den här krisen så att vi inte bara klarar oss igenom det utan kanske faktiskt kan gå stärkta ur covidkrisen, säger Louise Eklund (L), regionala utvecklingsnämndens förste vice ordförande.

Relaterade artiklar

Back to top button