Ökad försäljning för Systembolaget

Coronapandemin har bidragit till att öka Systembolagets försäljning markant. Försäljningsvolymen ökade med 15 procent under andra kvartalet. Den enda varugruppen som minskar i försäljning är alkoholfritt.

Under andra kvartalet uppgick försäljningsvolymen till 160,2 miljoner liter. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 169 miljoner kronor jämfört med en rörelseförlust på fem miljoner kronor samma period föregående år.

”Ökningen kan till stor del förklaras av att Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar till följd av att andra inköpskanaler såsom resandeinförsel och restauranger och barer varit kraftigt begränsade på grund av covid-19”, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör på Systembolaget, i ett pressmeddelande.

Systembolaget noterar även ett ändrat kundbeteende under covid-19 där kunderna sprider ut sig mer under veckodagarna. Alla varugrupper utom alkoholfritt ökar i försäljningsvolym under kvartalet.

Att just alkoholfritt nu minskar tror Systembolaget beror på ett färre antal större sammankomster där ett alkoholfritt alternativ vanligtvis erbjuds.

”Sprit ökade med 18 procent (1,7 miljoner liter), vilket sannolikt är en effekt av att den svaga svenska kronan minskade resandeinförseln i början av året”, skriver Systembolaget i sin delårsrapport.

För starköl skedde en ökning med 13 procent medan vin i sin tur ökade med nio procent och cider och blanddrycker med elva procent.

Relaterade artiklar

Back to top button