Ökat tryck på Scania – tar in 200 extra personer

Nästan 200 extra personer tas in för att beta av beställningar på nya lastbilar. Scania har ett fortsatt flöde med nya order men betonar att osäkerheten är stor.

Både Scania och AB Volvo, två av världens stora lastbilstillverkare, har tvingats till stora neddragningar i spåren av coronakrisen. Men nu kommer trots allt en del positiva signaler.

Scania har så mycket att göra att bolaget behövt ta in närmare 200 personer extra för att hinna med kundernas beställningar. Något som Ekot rapporterade om på tisdagen.

– Vi har haft extremt hög takt i vår produktion för att beta av orderboken, säger Karin Hallstan, presschef på Scania.

Det beror på att Scania tidigare under våren tvingades hålla sina fabriker stängda i närmare sex veckor när coronakrisen härjade som värst och stoppade leveranserna från olika underleverantörer i Europa. Återstarten tog också tid och det dröjde innan produktionen var igång som vanligt igen.

– Vi har haft en del avbokningar men det kommer också in nya order och vi har ännu inte hunnit beta av det tapp som uppstod när vi var stängda. Nu producerar vi så mycket vi kan och ibland har vi varit igång sex dagar i veckan, säger Karin Hallstan.

Fast nu har fabrikerna stängt för semester och enligt Scanias ledning är osäkerheten stor framöver. Behovet av nya lastbilar påverkas av hur det går för ekonomin i allmänhet och det skiftar mycket på olika håll i världen.

Det sker en återhämtning i Asien och vissa delar av Europa. Däremot går det trögt på den för Scania viktiga sydamerikanska marknaden.

– Efter semestrarna kommer vi att ha en fortsatt hög aktivitet för att både beta av orderboken och ta hand om nya beställningar. Men vi kan inte säga hur produktionstakten blir senare i höst, säger Karin Hallstan.

Den stora konkurrenten AB Volvo kommer med sin rapport för årets andra kvartal på fredag. Innan den har kommit vill bolagets ledning inte ge några kommentarer om läget på lastbilsmarknaden.

Claes Eliasson, presschef på Volvo, uppger bara att bolagets produktion av lastbilar är i full gång i Kina, Japan och i fabriken i Umeå. Vid alla de övriga anläggningarna är de anställda fortfarande permitterade i olika omfattning.

– Vi har potential att öka produktionen om efterfrågan ökar, säger Claes Eliasson.

Samtidigt som Scania kommer med en del positiva signaler fortsätter också de svenska lastbilstillverkarna att anpassa sig till ett nytt läge. Det är en följd av att efterfrågan på lastbilar började minska redan för ett år sedan, och att läget därefter förvärrades rejält av coronakrisen.

Det ledde till att Scania i början av juni kom med beskedet att man behöver minska personalen med omkring 5 000 personer globalt, motsvarande 10 procent av de anställda. Bland annat berörs 1 000 tjänstemän som arbetar vid huvudkontoret i Södertälje.

I mitten av juni kom AB Volvo med beskedet att bolaget under hösten behöver dra ned med 4 100 jobb på tjänstemannasidan, av dem finns något tusental på huvudkontoret i Göteborg.

Volvo hade då redan tidigare sagt upp avtalen med 5 000 konsulter.

AB Volvo har omkring 20 000 anställda i Sverige och ytterligare 80 000 anställda på andra håll i världen.

Relaterade artiklar

Back to top button