Räddar tyskarna den svenska turistnäringen?

Svensk sommar kan bli en mardröm, i alla fall för turistnäringen.

Län som Kalmar, Gotland och Kronoberg bedöms att vara bland de mest utsatta.

Slutet av maj månad och snart ska de utländska turisterna strömma till Sverige. Så är det tänkt, men lär knappast ske. En avvikande svensk strategi i coronatider jämfört med övriga Europa har gjort att flera länder satt varningsflagg över Sverige.

Förutom att svenska turister inte är välkomna till vissa länder, bland annat Cypern, väcks nu frågetecken hur attraktivt Sverige kommer att vara som turistdestination.

Stockholms handelskammare målar i en ny prognos upp en dyster bild där utländska gästers konsumtion på drygt 80 miljarder kronor för perioden juni–augusti riskerar att falla bort.

– Vi går in i de tre allra mest kritiska månaderna där företag står och faller. Läget är redan dåligt med många företag som varslat och sagt upp medarbetare. Nu ser vi att situationen riskerar att bestå under sommarmånaderna, säger chefsekonomen Stefan Westerberg.

Stockholms handelskammare har brutit ned siffrorna länsvis genom att titta på turistintäkterna jämfört med antalet gästnätter för olika delar av landet, vilket bland annat visar följande:

Det ekonomiska värdet när det gäller utländska turisters konsumtion är inte helt oväntat störst i storstadslänen.

I förhållande till befolkningens storlek är det däremot Jämtland, Norrbotten och Värmland som har störst mängd turistkonsumtion.

Nedbrutet på just sommarmånaderna handlar det om Kalmar, Gotland och Kronoberg som har högst andel av sin konsumtion från utlandsturister.

Samtidigt visar Tillväxtverkets senaste rapport (2018) över turismkonsumtion att medan den utländska konsumtionen uppgick till drygt 144 miljarder kronor stod den inhemska konsumtionen för betydligt mer – 192 miljarder kronor.

Är det inte rimligt att tro att med utländska reserestriktioner kan den inhemska turismen uppväga när svenskar stannar hemma?

– Vi tror att det finns en viss kompensation men det kommer inte täcka det tapp som skapas av utländska turister. Vi har också sett att antalet gästnätter för svenska inrikesturister minskat under våren och beläggningsgraden på svenska hotell har varit låg, säger Stefan Westerberg.

Osäkerheten hur det faktiskt blir i sommar är dock påtaglig. Tyska medieuppgifter gör gällande att landets invånare ska få grönt ljus för semester i 31 europeiska länder från och med mitten av juni. I teorin skulle det vara bra för svensk del. Just Tyskland stod för 20 procent av de utländska gästnätterna förra året när antalet tyska gästnätter ökade med elva procent till 3,4 miljoner jämfört med föregående år.

Med tanke på all osäkerhet, finns det en risk att era beräkningar inte kommer att stämma?

– Vi hoppas naturligtvis att man går tillbaka till mera normala förhållanden men vad vi vill påvisa med de här siffrorna är att vi nu går in i en väldigt kritisk period.

Relaterade artiklar

Back to top button