Regeringen vill göra bostäder av kontor

Regeringen befarar överskott på kontors- och affärslokaler, och nu ska Boverket utreda en omställning till bostäder.

– Vi ser radikala förändringar under pandemin, säger bostadsminister Per Bolund.

Hem- och distansarbete kan bli ett permanent inslag i flera branscher. Regeringen tror nu att det kan bli överskott av kontorslokaler i landet, något regeringen vill möta med konvertering till bostäder.

– Vi ser radikala förändringar av hur vi arbetar och handlar under pandemin, säger bostadsminister Per Bolund.

På torsdagen fick Boverket därför ett nytt uppdrag att kartlägga alla hinder för att använda befintligt bestånd på ett nytt sätt. Regeringen skriver till Boverket att det gäller att titta på reglerna för till exempel stadsplanering, byggande och hyressättning.

– Vi har ett oklart läge med pandemin, men väldigt många, även i fastighetsbranschen, tror att det blir permanenta följder. Då behöver vi ändra användningen av lokalytor och vara redo för omvandling till bostäder, säger Per Bolund.

Mats Wilhelmsson som är professor i fastighetsekonomi vid KTH, kommenterar att bostadsbristen i kombination med överskott på lokaler ger två tydliga drivkrafter för omvandling till bostäder som talar för regeringens initiativ.

– Blir det stora vakanser hos fastighetsägarna, så upphör byggandet av nya kontor om de befintliga inte omvandlas till något annat, säger Mats Wilhelmsson.

Men medan Per Bolund tror på omvandling av lokaler till bostäder i hela landet, bedömer professor Wilhelmsson att de ekonomiska drivkrafterna är tillräckligt starka främst i centrala storstadsområden.

– På till exempel Östermalm och i Vasastan kan man nog ganska lätt omvandla många äldre fastigheter som kontoriserades på 1980- och 1990-talen. På så vis skulle fler än i dag kunna bo i innerstan.

– Men det krävs en ganska köpstark grupp för nya hyresrätter, och det är inte säkert att den starka efterfrågan finns i mer perifera lägen, säger Mats Wilhelmsson.

Han tror inte heller att fastigheter som redan från början byggdes för att vara just kontor eller affärslokaler alltid är så lämpade. Många kontorshus i storstäderna har dessutom byggts som ett slags bullervallar längs trafikleder, där det knappast lär bli omvandlingsprojekt.

Men Per Bolund pekar på att det finns många olika sorters lokaler och att vissa lämpar sig väl för bostäder.

– Då är omställning bra både för den fastighetsägare som inte kan hyra ut lokalen och för den som i dag inte har någon bostad, säger bostadsministern.

Rör det sig om 10 000-tals nya bostäder i tidigare kontor och affärer?

– Jag vågar inte göra en sådan bedömning, svarar Per Bolund som dock betonar att det handlar om ”återanvändning” och ”ett snabbare sätt” att bygga bostäder i redan befintliga hus.

Han nämner också den så kallade Skatteskrapan på Södermalm som konkret exempel på att tidigare kontorshus kan omvandlas, i det fallet till studentbostäder.

Kartläggningen av hinder för omvandling till bostäder blir en snabbutredning som ska vara klar den 26 februari 2021. I skrivelsen till Boverket hänvisar regeringen både till pandemin och till svår och utbredd bostadsbrist samt förklarar att ”det räcker inte med att bara bygga nytt utan även vårt befintliga fastighetsbestånd behöver nyttjas på ett effektivt sätt”.

Relaterade artiklar

Back to top button