Rekord på bomarknaden

Omsättningen på den svenska bostadsmarknaden har nått nya rekordnivåer. Samtidigt fortsätter bostadspriserna uppåt på flera håll i landet, enligt halvmånadssiffror från Svensk mäklarstatistik.

I början av november hade det totala omsatta värdet på både bostadsrätts- och villamarknaden passerat helårsomsättningen 2019, enligt ny halvmånadsstatistik från Svensk mäklarstatistik.

”Det är framförallt Stockholm som står för den största ökningen av värde, som i sin tur är en effekt av ökat antal sålda bostadsrätter och ökade priser”, skriver Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

I Stockholm uppgick ökningen av omsatt värde till 13 miljarder kronor under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period i fjol, från 80 miljarder kronor till 93 miljarder kronor i år.

Det omsatta värdet på villamarknaden ökade från 153 till 168 miljarder kronor under januari till oktober jämfört med motsvarande period föregående år.

På bostadsmarknaden märks fortsatta prisökningar på flera håll i landet under början av november.

På månadsbasis noteras prisökningar på en procent på bostadsrätter i Storstockholm och Stormalmö med priserna i riket och Storgöteborg ser ut att vara oförändrade. Prisutvecklingen på villamarknaden följer samma mönster.

Relaterade artiklar

Back to top button