Riksbanken vill se mer krisåtgärder

Det kan behövas ytterligare åtgärder för att ge stöd åt kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten, enligt en stabilitetsrapport från Riksbanken.

Motståndskraften behöver stärkas när det ekonomiska läget tillåter det, enligt Riksbanken.

”Om bankerna använder sina buffertar behöver de bygga upp tillräckligt med kapital och likviditet igen. Det är också viktigt att de internationellt fastslagna regelverken kring bankernas kapital och likviditet inte urvattnas”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken ser även ett behov av åtgärder inom bostads- och skattepolitiken, för att minska riskerna med hushållens skuldsättning.

”Samtidigt bör undantaget i amorteringskravet för hushåll förbli tillfälligt. Dessutom behöver bristerna på marknaden för företagspapper åtgärdas. Det är särskilt viktigt att komma till rätta med den bristande transparensen”, skriver Riksbanken.

Samtidigt konstaterar Riksbanken att hittills har det svenska finansiella systemet klarat coronapandemins utmaningar relativt väl.

Relaterade artiklar

Back to top button