Riksdagen röstade för M/KD budget

Mer pengar till kommunerna, förstärkt jobbskatteavdrag och högre brytpunkt för statlig skatt är några av de prioriterade områdena i M/KD-budgeten som röstas igenom i Riksdagen.

Efter att Centerpartiets valt att inte stödja övergångsregeringens vann M/KD-reservationen budgetomröstningen under onsdagen. Sverigedemokraterna röstade för M/KD-reservationen medan Liberalerna ännu inte gett ett definitivt besked.

M/KD ser ett sammanlagt reformutrymme på ungefär 17 miljarder kronor för nästa år, det innbär ett finansiellt sparande på 0,9 procent av BNP och strukturellt sparande på 0,5 procent av BNP. Det kan jämföras med 1,2 respektive 0,8 procent i övergångsbudgeten.

”Då huvuddelen av reformerna är finansierade genom omprioriteringar av det statliga åtagandet möjliggör denna inriktning både en förstärkning av de offentliga finanserna och betydande resurser för att stärka arbetslinjen, tillföra resurser till rättsväsende och försvar och stärka välfärden. Samtidigt blir den finanspolitiska åtstramningen begränsad i ett osäkert konjunkturläge”, skriver partierna.

Jämfört med övergångsbudgeten ökar utgifterna totalt med cirka 3,6 miljarder kronor medan inkomsterna minskar med 13,5 miljarder kronor för 2019.

Några av de större posterna jämfört med övergångsregeringens budget är:
För att stärka välfärden får kommunerna ökade resurser med 4,1 miljarder kronor.
Försvar och krisberedskap får 3,9 miljarder kronor mer.

För att göra det mer lönsamt att arbeta föreslås en förstärkning av jobbskatteavdraget med ett särskilt fokus på låga inkomster, och höjd brytpunkt för statlig skatt. Den senare höjs med 1.400 kronor till 42.000 kronor i månaden.

Totalt minskar de direkta skatterna på arbete med 12,8 miljarder kronor, varav 3,9 för statlig skatt och 7,9 miljarder kronor i skattereduktioner.

Dessutom vill M/KD slopa avdragsrätten för fackföreningsavgift och dessutom ta bort flygskatten.

Relaterade artiklar

Back to top button