Risk för dyrare mat om krisen förvärras

Produktionen av svenska råvaror till livsmedelsindustrin har hittills varit relativt stabil i coronastormen. Men om krisen förvärras finns en oro för jordbruket och för stigande matpriser.
– I dessa tider märker vi hur sårbart det är, säger Emma Frödå, jordbruksansvarig på Danske Bank.

Produktionen av svenska råvaror står sig stabilt, eftersom varken jordbruk eller livsmedelssektorn stängts ner lika mycket som i andra länder. I Sverige konsumeras lika mycket mat nu som tidigare, men mer i hemmet i stället för på restauranger. Hemma äter vi också mer svenskproducerad mat – vilket gynnar svensk produktion, enligt flera experter.

Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU hjälper till att hålla priserna i schack, men när marknaden skakas om av kriser som coronaviruset fört med sig kan priserna komma att stiga, enligt Joakim Larsson, skogs- och lantbruksansvarig på SEB.

– Just nu är det kött på den svenska marknaden som blir dyrare, för det är en stark efterfrågan, framförallt på fläsk- och nötkött. Samtidigt tenderar mjölkpriset att gå ned. Mycket av prisbilden beror på hur utdragen coronasituationen blir framöver, säger han.

Jordbrukets råvaror hänger även ihop med andra råvaror.

– Om priset på oljan går ned kan priser på spannmål också göra det. Det är många olika faktorer som påverkar råvaror, säger Joakim Larsson.

– Vi är på en global marknad så mycket beror på vad som händer i andra delar i världen och hur vår valuta står sig mot omvärlden. Då kan det vara bra att hålla priserna uppe på svenska råvaror.

Men orosmoln har tornat upp sig, i form av ovisshet kring säsongsarbetskraft för produkter med en intensivare skördningstakt, som jordgubbar och grönsaker.

– Under våren och sommaren kommer det mycket utländsk arbetskraft som jobbar under säsongen fram tills att skörden är klar. Många aktörer har fram till i dagsläget lyckas lösa de här knutarna, men det finns fortfarande en oro hos flera, säger Emma Frödå, jordbruksansvarig på Danske Bank.

Sverige är väldigt beroende av varor från andra länder för att kunna driva jordbruk, som diesel, djurfoder och olika kemikalier. Här finns också en oro för att fortsatt stängda gränser kan sätta stopp i maskineriet.

– I dessa tider märker vi hur sårbart det är. Kommer inte de här varorna hit så är det väldigt få livsmedelskategorier som vi är självförsörjande i. Om det här håller i sig länge stannar logistiken och det kommer att saknas insatsvaror för att hålla i gång det svenska jordbruket, säger Emma Frödå.

Stopp vid gränserna gör också att leveranser saktas ned. Varor kan inte heller fraktas som tidigare från andra delar av världen, vilket kan ge en prisökning på utländska varor. Kaffe och ris är några av produkterna där priset kan stiga – mycket på grund av att ursprungsländernas nedstängningar sätter stopp för skörd.

– Vi är självförsörjande på morötter, spannmål och socker, det har vi så vi klarar oss. Resten är vi mer eller mindre beroende av andra länder för, säger Joakim Larsson.

– Vi skulle inte klara oss många dagar om transporterna inte skulle gå. Vi är väldigt känsliga. Vi har länge tagit maten för givet. Som vi har sett så tar det slut snabbt om man börjar bunkra, säger Joakim Larsson.

Relaterade artiklar

Back to top button