Så mycket skattar Facebook i Sverige

Nya siffror avslöjar hur Facebooks svenska verksamhet presterar. För helåret 2019 landade omsättningen på 1,7 miljarder kronor. Samtidigt betalar bolaget 14 miljoner kronor i skatt, enligt årsredovisningen.

Den amerikanska internetjätten Facebook har länge kritiserats för att inte betala skatt i speciellt hög utsträckning, och inte heller vara transparenta med de intäkter de har på de lokala marknader där de verkar. Som exempelvis i Sverige.

Men för lite mer än två år sedan lovade bolaget att det skulle bli ändring på det. Facebook skickade i december 2017 ut ett pressmeddelande med innebörden att reklamintäkter ska börja bokföras i det land där försäljningen verkligen sker och inte längre på Irland där Facebook har sitt internationella säte.

Och nu har det första svenska bokslutet där den nya ”redovisningsmodellen” använts kommit. Bokslutet gäller för 2019 och ska alltså i större utsträckning än tidigare spegla vad Facebook verkligen gör i Sverige.

Vad säger då siffrorna? Ja, Facebook Sverige redovisar en omsättning på närmare 1,7 miljarder kronor för år 2019 och gör en vinst på 58,5 miljoner kronor. Under samma period förra året var motsvarande siffror 758 miljoner kronor respektive 15,2 miljoner kronor.

Några större förändringar i skattebetalningar till den svenska staten verkar den nya redovisningsmodellen inte lett till. För verksamhetsåret 2018 betalade Facebook Sverige 6,8 miljoner kronor i skatt och under 2019 var siffran 14,2 miljoner kronor.

Formellt är Facebook Sverige ett helägt dotterbolag till Facebook Global Holdings i USA. I årsredovisningen skriver bolaget att den huvudsakliga verksamheten i Sverige innebär ”säljsupport och marknadstjänster till Facebookkoncernen samt reklamåterförsäljning till utsedda svenska kunder”.

I praktiken handlar det om att Facebook Sverige är ett säljkontor som betjänar de största annonskunderna i Sverige. Och försäljningen på 1,7 miljarder kronor under 2019 speglar just försäljningen till de större kunder som har direktkontakt med kontoret.

I årsredovisningen framkommer att Facebook Sverige inte oroar sig för framtiden med anledning av coronapandemin.

“Styrelsens uppfattning är att företaget har tillräckliga resurser för att fortsätta sin verksamhet under en översiktlig framtid och att spridningen av Covid-19 (…) inte förväntas ha någon väsentlig negativ inverkan på företagets förmåga att fortsatt bedriva sin verksamhet.”

Facebook Sverige – omsättning och vinst senaste åren

Under 2019 hade Facebook Sverige en omsättning på 1,7 miljarder kronor och en vinst på 58,5 miljoner kronor. Under 2018 var omsättningen 758 miljoner kronor och en vinst på 15,2 miljoner kronor.

År 2017 omsatte bolaget 113 miljoner kronor med en vinst på 13,2 miljoner kronor. 2016 var omsättningen 95,4 miljoner kronor med en vinst på ungefär 8,4 miljoner kronor.

Källa: Årsredovisning Facebook Sverige

Relaterade artiklar

Back to top button