SAS-stöd godkänns av EU-domstol

Sveriges stöd till SAS under coronapandemin bryter inte mot EU:s regler, konstaterar EU:s domstol i ett utslag på onsdagen.

Stödet från april 2020 har redan godkänts av EU-kommissionen, men togs till domstol av Ryanair.

Det irländska bolaget förlorar dock nu både vad gäller SAS-stödet och Frankrikes stöd till Air France.

”Stödåtgärder som antas för att avhjälpa en allvarlig störning av ekonomin i en medlemsstat, såsom det aktuella programmet med kreditgarantier, presumeras ha antagits i unionens intresse när de är nödvändiga, lämpliga och proportionerliga”, heter det bland annat i domstolens utslag på onsdagen.
SvD karriär

Relaterade artiklar

Back to top button