SAS varslar 5 000 anställda

Flygbolaget SAS resultat för resten av 2020 förväntas påverkas hårt av coronakrisen och SAS tror att det tar flera år att få tillbaka efterfrågan. Bolaget genomför därför stora besparingar och totalt kan uppemot 5 000 personer få lämna bolaget.

SAS prognos är att det kommer dröja många år innan efterfrågan är tillbaka på samma nivåer som innan krisen. Nu finns det inga arbetsuppgifter åt 1 900 heltidsanställda i Sverige, 1 300 i Norge och 1 700 i Danmark. SAS ska föra en aktiv dialog med fackföreningarna under varsel processen för att försöka få ner det faktiska antalet uppsägningar i SAS koncernen.

– Covid-19 har tvingat SAS att ta ställning till en helt ny verklighet som kommer att ge återverkningar inte bara under de närmaste månaderna, utan de närmaste åren. Vår ambition är att fortsatt vara det ledande flygbolaget i Skandinavien och därmed ha en bärande roll i den Skandinaviska infrastrukturen som garant för nationell och internationell tillgänglighet. För att kunna fortsätta att uppfylla denna viktiga samhällsfunktion måste vi anpassa våra kostnader till de rådande omständigheterna. Det oerhört tråkigt och ledsamt att vi tvingas anpassa vår personalstyrka till en lägre efterfrågan, kommenterar Rickard Gustafson, vd hos SAS.

SAS går inte ut med hur stora besparingar man gör på neddragningarna.

Relaterade artiklar

Back to top button