Statliga SBAB varnar för ny 1990-talskris i analys

Kraschen som skedde i svensk ekonomi i början på 1990 talet byggdes upp på samma sätt som nu med kraftigt ökande skulder och en byggsektor som gick på högvarv.

Den stora åtstramningen med bland annat sänkta ränteavdrag som fick finanssektorn och fastighetsmarknaden att krascha och skapade ett bostadspris fall på 30 procent.

Situationen idag är liknande och borde leda till eftertanke, skriver den statliga banken SBAB i sin analys.

Data ifrån försöken att strypa lånetillväxten med både ett första och sedan ett utvidgat amorteringskrav visar att det fick en kraftigt negativ effekt på bostadsaffärer.

I Stockholm är situationen mer bestående jämfört med landet i övrigt där den negativa effekten var mer tillfällig.

Relaterade artiklar

Back to top button