SD kan stödja M:s och KD:s budgetförslag

Sverigedemokraterna kan tänka sig att stödja M:s och KD:s gemensamma budget, berättade partiet under en presskonferens i dag.

Men SD har inte fått se den slutgiltiga versionen ännu.

– Men jag kan konstatera att det som skulle göra det svårt för oss inte finns med, säger Jimmie Åkesson.

Under de senaste veckorna har Sverigedemokraterna analyserat Moderaternas budgetmotion. SD har kritiserat flera saker som besparingar i arbetslöshetsförsäkringen och äldreomsorgen.

Men SD har fått besked om att det inte finnas några skarpa förslag för det i M och KD:s gemensamma budget.

– Antingen har man lyssnat på oss eller så har man förstått läget, att det skulle bli svårt för oss att rösta på dem, säger Jimmie Åkesson.

M sparar pengar på invandring.

SD:s ekonomiska-politiska talesperson Oscar Sjöstedt jämför vid presskonferensen skillnaderna mellan SD:s budgetförslag inom partiets prioriterade områden: försvaret, rättsväsendet, vården och migrationen.

Oscar Sjöstedt tycker att Moderaterna går längre på migrationsområdet än Sverigedemokraterna.

– Det är kanske förvånande för alla. Men det har att göra med att vi har satsningar på förvarsplatser och återvandring. Dessutom gör vi inte lika stora nedskärningar på förvaltningsanslaget till Migrationsverket som Moderaterna gör. Vi tror att det är problematiskt eftersom Migrationsverket har en stor arbetsbörda. Men det kan vi ta itu med när budgetprocessen går in i nästa steg, säger Oscar Sjöstedt.

Sverigedemokraterna är kritiska till besparingar som Moderaterna vill göra inom vård och omsorg i sin budgetmotion.

– Men de besked vi fått är att de besparingarna har dragits tillbaka i förhandlingar med Kristdemokraterna, vilket gör det mer lättsmält.

SD är även kritiskt till kostnads besparingar inom arbetslöshetsförsäkringen.

– När de säger ”reformera” menar vi ”försämra” och det är inget som tilltalar oss. Men vi noterar att i den reservation som de kommer att presentera någon gång finns inga skarpa förslag på att sänka taket i a-kassan eller minska antalet dagar. Hade det gjort det hade det ställt till problem.

”Rör inte a-kassan”

Det här kan man tolka som en tydlig signal från vår sida, säger Oscar Sjöstedt.

– ”Rör inte a-kassan”, varken i beredningen eller framgent. Och om ni ska göra det, ska ni göra det i andra riktningen, fortsätter Sjöstedt.

SD och M-KD ser olika på frågan om skattesänkningar. När SD vill sänka skatten för låginkomsttagare vill M och KD rikta in sig på höginkomsttagare.

– Men det är något vi kan leva med, säger Sjöstedt.

På onsdagen nästa vecka ska riksdagen rösta om nästa års budget.

Om Centerpartiet och Liberalerna lägger ned sina röster och SD röstar för M:s och KD:s budget och är det den budgeten som kommer att användas 2019.

Relaterade artiklar

Back to top button