SEB: Inflation bromsar tillväxten

Inflation, produktionsstörningar och högre råvarupriser bromsar återhämtningen de närmaste kvartalen, enligt storbanken SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook.

Prognosen för svensk BNP-tillväxt sänks rejält, ned till 3 procent för i år.

Bankens ekonomer räknar med att inflationslyftet leder till att Riksbanken börjar minska på sin stödköpsportfölj redan i år och höjer styrräntan nästa år.

”Inflationsuppgången blir kraftigare och mer varaktig än väntat men under senare delen av 2022 faller inflationen tillbaka. Riksbanken bantar sin balansräkning redan i år för att sedan påbörja räntehöjningar under 2023”, skriver SEB.

Den svenska tillväxten beräknas falla till 3,0 procent i år, ned från 4,9 procent 2021. Detta kan jämföras med en tidigare SEB-prognos för svensk tillväxt i år på 3,6 procent.

”Inbromsningen bedöms bli tillfällig och tillväxten tar åter fart i höst och når i början på 2023 tillbaka till den trend som gällde före pandemin”, skriver SEB i rapporten.

KPIF-inflationen väntas lyfta till 3,3 procent i snitt i år, upp från 2,4 procent 2021. Nästa år antas inflationstrycket avta, med en KPIF-inflation på 1,5 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button