Spelinspektionen: Ingen ökning under pandemin

Det har nu snart gått en månad sedan regeringen presenterade begränsningar av spelbolagen, på grund av risken att spelandet ökar under en pandemi. Men nu visar en rapport från Spelinspektionen att någon sådan ökning inte går att se.

Omsättningen för den klart största kategorin spel ”onlinespel och vadhållning”, minskade med sex procent under mars jämfört med förra året. Siffrorna kommer från det som spelbolagen själva rapporterar in till Skatteverket.

Siffran för april – som än så länge är preliminär och omfattar 45 av 71 spelbolag med licens – visar på ett ungefär lika stort tapp, på 5,4 procent.

– Vi anser inte att vi har tillräckligt bra underlag för att kunna dra slutsatser om någon coronaeffekt, säger Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen.

En siffra för endast nätkasino har Spelinspektionen ingen möjlighet att ta fram, då de flesta bolag har licens för både vadhållning och nätkasino. Men eftersom minskningen ”bara” är runt sex procent samtidigt som en klar majoritet av alla sportevenemang ställts in drar myndigheten slutsatsen att fler spelar på kasino.

– Vi kan anta att spelandet på onlinekasino har ökat, men vi kan inte säga om ökningen är markant. Däremot tror vi att en hel del kunder som normalt spelar på vadhållning har rört sig till nätkasino. Vi kan exempelvis se att de spelbolag som enbart erbjuder kasino har ökat sin omsättning, säger Anders Sims.

Myndighetens motsvarighet i Danmark har tidigare redovisat en uppgång för nätkasino med två procent jämfört med 2019, men säger sig inte kunna knyta det till den pågående pandemin.

I rapporten redovisar också Spelinspektionen hur man arbetar mot de spelbolag som illegalt riktar sig mot svenska kunder utan att ha licens för det. Sedan tidigare har myndigheten meddelat förbud mot elva spelbolag, och under maj har man intensifierat arbetet. Ytterligare ett tjugotal sådana bolag har hittats och kan, ”beroende på omständigheterna”, få förbud utfärdade under de kommande månaderna.

Spelinspektionen kan också blockera betalningar till spelbolag som bryter mot lagen. I rapporten framgår att man försökt göra så vid ett tillfälle, men hindrats. Myndigheten begärde att få ta del av vissa uppgifter från bankgirocentralen för att kunna stoppa utbetalningarna, men fick inte uppgifterna med hänvisning till banksekretess.

Relaterade artiklar

Back to top button