Stålbranschen hoppas på tullfred

Stålbranschen räknar med mer rättvisa, ordning och reda och kanske också färre tullar om Joe Biden blir amerikansk president. Donald Trump lamslog bland annat världshandelsorganisationen WTO.

– För vår del är ett fungerande WTO helt avgörande, säger Mathias Ternell på Jernkontoret.

Europeisk stålindustri tullbelades för några år sedan av president Trump som var allmänt mer konfrontativ i sin handelspolitik och där han hävdade säkerhetspolitiska skäl som motiv.

Men trots de försiktigt hoppingivande signalerna – det är ändå lite för tidigt att säga vad en i nuläget förväntad Biden-seger betyder för den tulldrabbade stålbranschen, enligt Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på branschorganisationen Jernkontoret.

Rent allmänt bedöms Joe Biden – om han väljs – öppna för mer internationellt samarbete igen, vilket är positivt för svensk export och svensk stålproduktion.

Ternell förväntar sig en tydlig positiv konsekvens – stopp för amerikansk blockering av världshandelsorganisationen WTO. Organisationen har i praktiken lamslagits sedan USA vägrat tillsätta domare, med följd att den starkare parten kan vinna handelstvister.

– För vår del är ett fungerande WTO helt avgörande, säger Mathias Ternell.

USA:s hot om tullar på europeisk bilindustri försvinner förmodligen också, där Trump använde bilarna som ett trumfkort han dock aldrig spelade ut, enligt Ternell. Bilindustrin är en stor stålkund.

Relaterade artiklar

Back to top button