Starka resultat för spelbolagen

Sommarens fotbollsevenemang har gett speljättarna Kindred och Betsson starka intäkter under det andra kvartalet. Nu väntar en lugnare period innan vinterns sportevenemang går av stapeln. OS är inget för spelare.

Vi har haft ett väldigt starkt underliggande momentum i verksamheten med nytt rekord i aktiva kunder, vilket är en väldigt viktig indikator för oss, säger Henrik Tjärnström, vd på Kindred som nu släppt sin kvartalsrapport.

Fotbolls-EM för herrar och Copa América har varit de stora evenemangen under kvartalet. Nu väntar en lugnare period innan vinterns sportturneringar går av stapeln.

Vi ser fram emot OS som ett trevligt sportevenemang, men vi ser inte fram emot OS som en väldigt stor drivare av sportspel. Det finns inte samma intresse, säger Betssons vd Pontus Lindwall.

Redan i början av juli gick Betsson ut med en så kallad omvänd vinstvarning för kvartalet, och när rapporten presenterades på torsdagen redovisade bolaget som utlovat ett rekordhögt rörelseresultat på 383 miljoner kronor. Under samma kvartal förra året landade rörelseresultatet på 218 miljoner kronor.

Käppar i hjulet

Samtidigt tappade kasinoverksamheten fem procent i intäkter.

Det var vi inte förvånade över. Vi har dragit ner i Storbritannien på grund av minskad lönsamhet. I Tyskland har man implementerat regleringar och restriktioner som ganska dramatiskt har försämrat produkten för kunderna. Det är en väldigt tråkig utveckling för det gör bara att kunderna spelar hos andra bolag som inte följer regleringarna, säger Pontus Lindwall.

Både Betsson och Kindred är baserade på Malta, som nyligen grålistades av Financial Action Task Force (FATF), en förening som jobbar mot penningtvätt och terrorism. Enligt FATF anses landet inte hålla måttet vad gäller åtgärder mot penningtvätt och andra finansbrott.

Vi ser ingen finansiell risk på grund av grålistningen. Däremot är det väldigt angeläget att Malta som nation städar upp och tar krafttag mot korruptionen och penningtvätten. Det finns annars en uppenbar risk att deras problem skapar en osäkerhet kring vår bransch och påverkar investeringsviljan, säger Henrik Tjärnström, vd på Kindred.

I kvartalsrapporten redovisade Kindred ett spelöverskott på 363 miljoner brittiska pund, motsvarande 4 324 miljoner svenska kronor. Det kan jämföras med 235 miljoner pund under motsvarande period i fjol.

Resultatet före skatt blev 102 miljoner pund, mot 31,3 miljoner pund under samma tid 2020.

Nollvision mot spelmissbruk

Från och med februari i år redovisar Kindred statistik över hur stor del av spelintäkterna som kommer från osunt spelande. Målet är att noll procent av intäkterna ska komma från spelmissbrukare i slutet av 2023. Andelen ökade däremot något mellan första och andra kvartalet i år, men långsiktigt förväntar sig Henrik Tjärnström att trenden faller nedåt.

Vi har inte sett någon betydande förändring under pandemin. Vi har ett system som är baserade på förändringar i kundens beteende och vi försöker identifiera problemet innan det har uppstått. Ser vi en kund med ett potentiellt problem tar vi kontakt med den kunden, säger Henrik Tjärnström.

2019 trädde en ny spellag i kraft, som bland annat innebar en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag infördes. Regleringen påverkade branschen negativt, men nu ser både Kindred och Betsson att kunderna är på väg tillbaka.

En del kunder trivdes inte med att spela i den svenska lagstiftningen. Vi har jobbat oss upp och det här kvartalet har varit vårt starkaste kvartal sedan regleringen trädde i kraft. Intäkterna är inte på samma nivå men vi ser en trend som går i rätt riktning, säger Betssons vd.

Det finns positiva och negativa aspekter i utvecklingen av den svenska regleringen och i grund och botten är vi väldigt positiva till omregleringen, men vissa saker måste åtgärdas. Licenser för andra delar i värdekedjan som leverantörer och betalningsförmedlare skulle ge Spelinspektionen en bättre möjlighet att genomdriva systemet, säger Henrik Tjärnström.

Relaterade artiklar

Back to top button