Starkare svensk tillväxt än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte mer än väntat under årets andra kvartal, enligt preliminära siffror.

Jag tror att de kommer få fortsätta att skriva upp prognoserna, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Svenskt BNP växte 0,9 procent andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt statistikmyndigheten SCB:s preliminära beräkning. Snittprognosen bland analytiker låg på 0,7 procent, enligt en Reutersenkät.

Jämfört med andra kvartalet förra året var tillväxten 10,0 procent, justerat för att andra kvartalet i år hade en arbetsdag mer än i fjol.

“Tillväxttalet jämfört med föregående år är det högsta vi har uppmätt i vår tidsserie för Sveriges BNP, vilket ska ses mot bakgrund av att ekonomin för ett år sen var kraftigt drabbad av pandemin”, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

Skulle kunna vara starkare

Om det inte vore för flaskhalsar och utbudsproblem skulle återhämtningen gå fortare, säger Torbjörn Isaksson på Nordea.

Tillväxten skulle kunna vara ännu starkare. Det som håller tillbaka är brist på insatsvaror och andra typer av varor. Dessutom lättade en del restriktioner under andra kvartalet och arbetsmarknaden förbättrades.

Han påpekar också att tillväxten ligger väl över Riksbankens prognoser. Riksbanken räknade med en tillväxt på 0,4 procent jämfört med första kvartalet och 8,8 procent i årstakt.

Torbjörn Isaksson lyfter även att BNP var två procent högre i juni i år än innan krisen.

Givet att restriktionerna har lättats och indikatorerna ser väldigt ljusa ut de kommande månaderna så ser det starkt ut även framöver, säger han.

“Mycket pengar i ekonomin”

I sina preliminära bedömningar ger SCB inga detaljer om vad som driver utvecklingen. Enligt Nordeas chefsanalytiker spelar flera faktorer in.

Det finns väldigt mycket pengar i ekonomin. Räntorna är låga och ser ut att bli låga under en lång tid framöver, börskurserna är på rekordnivåer, hushållen lånar pengar som aldrig förr och efterfrågan är stark, säger Isaksson.

Han ser framför sig att tillväxten för helåret kommer att överstiga både Nordeas och Riksbankens prognoser.

Relaterade artiklar

Back to top button