Stockholm sjätte rikaste staden i EU

London som snart lämnar EU är för tillfället överlägset rikast i EU. Sveriges huvudstad Stockholm kommer på en sjätte plats.

Eurostat har sammanställt regional BNP per capita för 2017 och konstaterar att sjuttiofem procent av EU:s medborgare bor i områden där den regionala BNP:n ligger över genomsnittet.

Rikast är som vanligt Londons innerstad speciellt den västra delen med ett BNP per capita på 209 900 euro, jämfört med 30 000 som är snittet för hela EU.

Efter London kommer Luxemburg, södra Irland, Köpenhamn och Brysselregionen. Stockholm kommer på en sjätte plats tillsammans med tyska Hamburg.

Bulgarien är fattigast med fem fattiga regioner. I Bulgariens nordvästra delar är BNP per capita bara 4 600 euro, 15 procent av snittet i EU.

Alla Sveriges regioner ligger över genomsnittet.

Samtidigt räknar Eurostat även med köpkraftsstandard (PPS) för att ta hänsyn till länders prisskillnader. På den listan halkar Stockholm ned till 13:e plats tillsammans med Köpenhamn.

Londons innerstad toppar även PPS-listan med god marginal före Luxemburg och södra Irland. Längst ned på listan kommer franska Mayotte i Indiska oceanen och de bulgariska fattigregionerna.

Alla Sveriges åtta regioner ligger rejält över snittet när det kommer till BNP per capita. När de kommer till köpkraftsstandard är sju av åtta svenska regioner över snittet, Norra Mellansverige hamnar strax under.

Relaterade artiklar

Back to top button