Stockholm storsatsar – 33 000 nya laddplatser

Tysta och avgasfria gator kan vara framtiden för Stockholm om elbilarna fortsätter vinna mark i innerstaden. Men hur mycket kommer staden behöva ändra skepnad när allt fler vill ladda sina bilar på allmänna gator?

Många svenskar hade gärna sett att deras nästa bilköp är en el- eller laddhybrid – men oroar sig över att det inte kommer finnas tillräckligt med laddningsstationer för att göra bilarna tillförlitliga som transportmedel. Det visar en undersökning som gjorts av Mejsel, på uppdrag av elbilsmässan Ecar expo.

I Stockholms kommuns grönblåa styre är det miljöpartisten och trafikborgarrådet Daniel Helldén som har frågan på sitt bord. Målet som är uppsatt från politiskt håll är tydligt: år 2030 ska all gatuparkering i Stockholms innerstad ha laddmöjligheter för elbilar. I dag har knappt 2 000 av innerstadens omkring 35 000 publika parkeringsplatser detta.

– För några år sedan satte vi målet att vid år 2022 skulle vi ha 4 000 publika laddplatser. Det kommer inte vara i närheten av att räcka, och vi har skärpt målen rejält. Laddning ska aldrig vara ett hinder för en stockholmare att skaffa elbil, säger Daniel Helldén.

Trots oron över att det inte ska finnas tillräckligt med laddstationer är el- och laddhybrider ett populärt val bland stockholmarna, och utgjorde enligt Helldén ungefär hälften av alla nyregistreringar i staden i fjol. För att möta efterfrågan har det kommunägda bolaget Parkering Stockholm fått ett krav på sig att minst hälften av alla nya parkeringsplatser i stadens regi ska ha laddmöjligheter, medan den andra hälften ska vara förberedd för en framtida installation.

Trots alla dessa ansträngningar finns det mycket kvar att lösa, enligt Helldén.

– Hur vi ska nå målet med att samtliga parkeringsplatser i innerstaden har laddmöjligheter 2030 vet vi inte ännu. Däremot vet vi att det finns många smarta och enkla lösningar tillgängliga för billaddning som inte stör gatumiljön, och vi har därför i den senaste budgeten lagt ett uppdrag på att ta fram en handlingsplan för innovativ gatuladdning.

För det är inte bara laddstolpar, laddgator och elförsörjning som är hinder för ett elektrifierat Stockholm – även den estetiska frågan är viktig. Hur kommer gatubilden och stadsmiljön ändras när 35 000 parkeringsplatser ska ha laddmöjlighet?

En som söker svar på dessa frågor är Eva Sunnerstedt som är enhetschef på Miljöbilar i Stockholm. Den kommunala verksamheten arbetar med att snabba på övergången till miljöbilar i Stockholm, och undersöker bland annat hur man ska foga samman laddare med stadens estetiska profil.

– Vi laborerar ständigt och det är svårt. Bland annat jobbar vi med stadsarkitekten för att laddarna ska ha rätt färgsättning, men vi kollar också på hur utvecklingen ser ut. Vissa städer använder exempelvis laddare som sitter i husväggarna. Då blir det visserligen mer tydligt när bilarna laddas, men nästan ingenting syns när laddarna är inaktiva, säger Eva Sunnerstedt.

Induktionsladdning, det vill säga trådlös laddning som inte kräver någon inkoppling, är också något som Sunnerstedt och Miljöbilar i Stockholm intresserar sig för, även om den tekniken verkar ligga ett par år bort innan det är aktuellt för Stockholm. För tillfället tror hon istället att stockholmarna får hålla sig till godo med normalladdstolpar och snabbladdstolparna som står utplacerade på ett 30-tal gator i huvudstaden.

Hur väl tycker du själv att dagens lösningar smälter in i gatubilden?

– Normalladdarna tycker jag fungerar rätt bra, men snabbladdarna är kanske något klumpiga och fula. Men jag tycker ändå det är helt okej med rätt färg, i dag står det snabbladdare vid både slottet och operan och det smälter ändå in ganska bra där tycker jag, säger Eva Sunnerstedt.

Olika laddtyper

Det finns olika sätt att ladda elbilen. Finns det parkeringsplats i anslutning till hemmet är det vanligaste att man använder sig av en normalladdare. Laddhybrider kan oftast bara använda sig av normalladdare, där laddningstiden är längre än med en snabbladdare.

Som stödladdning finns det även så kallade snabbladdare, ofta placerade i städer, bensinmackar och rastplatser. Snabbladdare ska ses som ett stöd, och laddar bara upp till 80 procent av batteriets kapacitet.

Supersnabbladdare har effekten högre än 150 kW – på en timma laddar du cirka 750 km körning.
Snabbladdare har effekten 50 kW – på en timma laddar du cirka 250 km körning.
Normalladdare har effekten 3,7–22 kW – på en timma laddar du 10–100 km körning.

Källa: Vattenfall, Göteborg Energi, Efuel.

Relaterade artiklar

Back to top button