Stockholms återhämtning ”extraordinärt stark”

Huvudstadens återhämtning efter pandemin är urstark. Stockholmsbarometern för andra kvartalet visar den kraftigaste konjunkturuppgången sedan mätningarnas start år 2003.

”Man bör tolka det som ett tecken på att återhämtningen är extraordinärt stark snarare än att konjunkturen nått nya toppnivåer. Det är helt enkelt så att många företag börjat anställa igen och har vänt från negativ till positiv syn på framtida affärer.”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare.

Även arbetsmarknaden har rullat igång, även om det finns vissa ”utmaningar framåt”, enligt Westerberg. Både kompetensbrist och långtidsarbetslöshet kan dämpa utvecklingen.

Den snabbaste återhämtningen, från tidigare pandeminivåer, syns inom hotell- och restaurang. Andra branscher som fått snurr på ekonomin är partihandeln och tillverkningsindustrin.

Stockholmsbarometern är framtaget av Stockholms handelskammare. Det är ett mått för att mäta konjunkturen, där talet 100 är det historiska medelvärdet, medan tal över 100 betyder starkare tillväxt och ett tal under 100 betyder lägre tillväxt. Andra kvartalet landade barometern på 114,6 – det högst uppmätta värdet sedan år 2003.

Relaterade artiklar

Back to top button