Stor ökning av antal konkurser förvånar

Trots goda tider ökar antal konkurser i sverige. Det är en ökningen som förvånar tycker Richard Damberg, ekonom på UC. Men fler konkurser är att vänta om konjunkturen vänder.

Ökningen av antal konkurser fortsätter. I november registrerades 522 aktiebolag i konkurs, det är en uppgång på nio procent jämfört med i fjol. Situationen är som värst i Örebro och Uppsala län.

Det är ingen plötslig ökning, den har pågått en tid. Under tiden har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur, som nu verkar ha nått sin topp, enligt Konjunkturinstitutet.

– Ökningen har skett i två år, från låga nivåer, berättar Richard Damberg, ekonom på UC.

Det förvånar Richard, eftersom det gått bra för svenska bolag under lång tid.

– Detaljhandelsbolag går omkull på grund av omvandlingstrycket från e-handeln. Det är ofta små butiker i små centrum. Även restauranger i sämre lägen går omkull, det beror ofta på överetablering i branschen, säger han.

– Men det är också många oseriösa bolag som försätts i konkurs, konstaterar Richard Damberg.

– Vi har ett verktyg som letar efter motstridiga data som kan vara ett tecken på oseriösa företag. Det kan till exempel vara hög omsättning men inga anställda, och det finns en motsättning i detta. Den här typen av bolag som försätts i konkurs ökar.

Richard tror att framtiden kommer innebära ännu fler konkurser.

– Enligt Konjunkturinstitutet har hushållens förtroende för ekonomin minskat. Det kan spä på detaljhandelskonkurserna ytterligare, speciellt om vi också går in i en lågkonjunktur.

Relaterade artiklar

Back to top button