Stor prisuppgång på stekhet villamarknad

Bostadspriserna i riket steg med 2,3 procent i februari. För bostadsrätter var ökningen 1,6 procent och för villor 2,8 procent. Det visar analysföretaget Valueguards Hox-index, som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Prisuppgångar för både bostadsrätter och villor märks i samtliga tre storstadsområden.

Villapriser ökar mest

I tre månader i rad har nu prisökningen nationellt, sett över ett år, legat på mer än 15 procent för villor. Det är första gången det händer sedan Valueguard började sina mätningar 2005.

Enligt Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, har ökningen synts under hela pandemin och beror bland annat på att svensk ekonomi återhämtat sig väl.

– Inledningsvis blev det en osäkerhet, men när man förstod att man skulle få behålla jobbet eller få stöd om man blev permitterad, så har vi sett att priserna gått upp, säger hon.

Spenderar mindre

I coronatider längtar många efter en tomt eller ett extra kontorsrum, vilket har bidragit till den stora efterfrågan på just villor.

– Det är ett ganska rationellt beteende med tanke på att vi blivit ombedda att vara hemma. Sedan har Riksbanken sagt att räntorna ska förbli låga. Ovanpå det har vi inte kunnat spendera lika mycket pengar som vi gör i vanliga tider och kan bygga upp ett sparande, säger Annika Winsth.

Villapriserna steg särskilt kraftigt i Stockholm och Malmö i februari. I Stockholm med omnejd var ökningen 4,4 procent, den högsta månadsnoteringen på fem år. I Malmö steg villapriserna med 6,2 procent, den högsta månadsökningen sedan 2007. I Göteborgsområdet var villaprisökningen mer blygsam, upp 0,5 procent.

Snabba försäljningar

Samtidigt steg bostadsrättspriserna i Stockholm med 1,4 procent i februari. I Malmö och Göteborg var prisökningarna 2,5 respektive 1,5 procent.

Första halvan av mars har dock börjat mer blygsamt. Halvmånadsindex, som visar den underliggande prisutvecklingen för bostadsrätter, pekar för Stockholm på en uppgång med 0,4 procent, samtidigt som det går nedåt i Göteborg, minus 0,3 procent, jämfört med februari.

Att bostadsmarknaden är het märks också på hur snabbt bostadsaffärerna slutförs. En bostadsrättsförsäljning tog i genomsnitt 15 dagar i februari, vilket är nära en lägstanivå, enligt Hemnet. Trenden ser likadan ut för villor. I februari tog det i genomsnitt 18 dagar att sälja en villa, vilket är den snabbaste försäljningstakten som bostadssajten har noterat. Samma mönster syns även i mars.

Flyttmönster kan påverka

Enligt Annika Winsth var uppgången extremt hög i höstas och årssnittet ligger därför högre än vanligt. Hon räknar dock inte med en prisutveckling på lika höga nivåer framöver.

– Jag tror att ökningstakten kommer att bromsa upp lite grann när man tar bort restriktionerna, får börja resa och vill lägga pengarna på annat.

Hon tror också att utvecklingen kan påverkas av förändrade flyttmönster, där allt fler rört sig bort från storstäderna under pandemin.

De orter som har pendlingsavstånd från storstäder blir attraktiva. Där kan det säkert vara tryck uppåt lite längre.

Finns det någon risk för prisfall?

Ja, men inte nu. Så länge Riksbanken håller nere räntorna är risken för det ganska liten.

Relaterade artiklar

Back to top button