Stort intresse av att kliva på börståget

Småsparare räds inte de kraftiga kurssvängningarna på aktiemarknaden– snarare tvärtom.

Antalet aktieägare har i år ökat kraftigt och marknadsvärdet för aktierna har nått en ny historisk gräns.

Aktieåret 2020 har hittills varit en berg- och dalbana. Från rekordnivå i början av året till börskrasch när coronapandemin bröt ut, och för närvarande en ny rekordnivå när återhämtningen tagit en V-formad kurva.

Detta har lockat allt fler att kliva på börståget. Under de första nio månaderna tillkom 175 826 unika ägare av aktier noterade i Sverige enligt statistik från Euroclear Sweden som vi tagit del av.

– Intresset har stigit kontinuerligt under en längre tid, men i och med att kurserna dök vid coronautbrottet och vi sedan fick en kraftig rekyl var det inget som skrämde, utan vi tror att många såg en möjlighet att försöka tjäna pengar, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

För den som gick in under våren har det också inneburit stor framgång. Från den absolut lägsta nivån i mars tills nu har Stockholmsbörsens breda OMXS-index rusat 56 procent. Marknadsvärdet för privatspararnas totala aktieinnehav har nu för första gången nått 1 000 miljarder kronor.

Aktiemarknaden fortsätter samtidigt att attrahera män i större utsträckning än kvinnor. 8,4 procent fler män kan nu titulera sig aktieinnehavare, jämfört med en ökning på 7,1 procent bland kvinnorna. Från Euroclear Sweden noterar man också en tydlig åldersförskjutning, allt fler unga lockas nu av aktiemarknaden.

– Det vi kan se är att information kring aktier har blivit mera tillgänglig, det talas mer om aktiehandel genom till exempel olika forum, säger Krister Modin.

– Bolagsmässigt väljer man också sådana som man till exempel känner till och har en relation till, vilket dock inte enbart gäller för unga aktiesparare.

 

Relaterade artiklar

Back to top button