Svensk ekonomi fortsätter växa

Sveriges ekonomi fortsätter att visa tillväxt under det andra kvartaet med en mycket större BNP tillväxt än genomstnitliga EU-länder.

Främst var det hushållskonsumtionen och lagerinvesteringar som fick BNP tillväxten att öka samtidigt som utrikeshandeln och fasta bruttonivesteringarna höll tillbaka en ännu större BNP tilväxt.

Produktionen inom näringslivet är fortfarande hög under andra kvartalet skriver den Statiska centralbyrån (SCB) i sin rapport ”Sveriges ekonomi”

SCB skriver även att BNP ökat med 0.8 procent under andra kvartalet säsong rensat när man jämför med det föregående kvartalet.

Tillväxten ligger över de senaste 10 årens genomsnitt på 0,4 procent och är även väl över EUs BNP utveckling som uppmäts till 0,4 under andra kvartalet.

Det största bidraget kommer ifrån lagerinvesteringarna där det skett en stor lager uppbyggnad inom tillverknings industrin.

Bakom den växande hushållskonsumtionen låg ökade bilköp vilket kan hänga ihop med den nya fordonsskatten.
Konsumptionen av kläder ökade ochså mer än på länge.

Dock håller utrikeshandeln tillbaka en ännu större BNP tillväxt för andra kvartalet i rad.

Produktionen inom näringslivet växer i fortsatt god takt under andra kvartalet där tjänsteproducenterna främst stod för drivkraften.

Produktione inom varubranchen minskardäremot. Byggproduktionen som växt mycket de senaste fyra åren på grund av bostnd investeringar minskar ochså och ökar endast svagt under andra kvartalet skriver SCB.

Relaterade artiklar

Back to top button