Svenska kraftnät gör mångmiljardinvestering

Svenska kraftnät har beslutat om en mångmiljardinvestering för att öka elöverföringen mellan elområde 2 och 3.

Projektet som har en budget på 14 miljarder kronor innebär investeringar i ledningar i höjd med Sollefteå till Mehedeby norr om Uppsala.

”Med denna investering når vi flera mål. Den är avgörande för att tillgodose ökad elförbrukning i regionerna kring Sundsvall, Stockholm, Uppsala och Mälardalen, samt för att överföra reglerkraft från norr till söder”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Hela projektet – inklusive avveckling av gamla ledningar – ska vara klart 2036.

Relaterade artiklar

Back to top button