Svenskarnas lön ökade under 2018

2,6 procent mer i genomsnitt fick Svenskarna i lönekuvertet under 2018, det visar preliminära statistik från Medlingsinstitutet. Ökningen var därmed lite högre för 2018 än 2017 då lönerna gick upp med 2,3 procent i snitt.

Inom näringslivet ökade lönerna med 2,5 procent för december månad 2018 samtidigt låg ökningen inom offentlig sektor på 2,9 procent.

”Trots att Sverige har gått från låg- till högkonjunktur har inte den starka efterfrågan på arbetskraft gjort något större avtryck på löneökningstakten i ekonomin som helhet,” skriver ekonomen Petter Hållberg vid Medlingsinstitutet som skapat statistiken utifrån siffror från SCB.

Ökningen låg i linje med den genomsnittliga löneökningarna sedan 2010.

Relaterade artiklar

Back to top button