Sveriges elpris det högsta sedan 2011

– Rörliga elpriser ligger på en högre nivå jämfört med tidigare år. Dels beror det på att det har varit väldigt dåligt med vatten i svenska och norska magasin och det är en stor prisdrivare uppåt, och dels har utsläppsrättspriset på koldioxid stigit ganska rejält, berättar Daniel Engström, elanalytiker hos Energimyndigheten, till TT och påpekar att vattennivåerna återhämtat sig ganska bra efter höstens regn.

När det blir kallare tider syns det på elanvändningen. Under förra veckan gick elanvändningen i Norden upp med 15 procent jämfört med veckan före, skriver konsultföretaget Sweco i ett nyhetsbrev.

– Elpriserna har gått upp av det kalla vädret, det beror helt enkelt på att efterfrågan ökar nu, berättar Johan Bruce, rådgivare på Sweco.

Förutom att utsläppsrätterna blir dyrare, och att vattenkraftverkens magasin nivå är något lägre än det brukar, påverkas elpriserna också av kärnkraftsituationen i Belgien, enligt Bruce.

– Det är en väldigt låg tillgänglighet på kärnkraft i Belgien eftersom endast en reaktor är i gång och övriga är avstängda på grund av tekniska problem, något som driver upp elpriserna.

Bränslepriset är ochså avgörande för hur vinterns elpriser ska utvecklas.

– När det gäller kolpriserna har vi ju faktiskt sett en nedgång på senare tid, vilket både beror på någon slags ekonomisk inbromsning i Kina och framför allt en situation med ett lågt vattenflöde i tyska floder. När det inte gå att transportera kol till kolkraftverken blir hamnarnas lager överfulla, säger Johan Bruce och förklarar att de nämnda prisfaktorerna väntas ge högre elpriser än förra vintern.

Ungefär hälften av konsumenterna har ett rörligt elpris genom sina avtal, enligt elanalytikern Daniel Engström.

– Och det är ju de med rörligt elpris som nu drabbas, fortsätter han.

– En mängd olika faktorer, som kunderna inte kan styra, påverkar priserna. Däremot kan man självklart påverka sin egen elanvändning, ju mer kilowatt man kan spara desto mindre kostnad.

Relaterade artiklar

Back to top button