Swedbank öppnar för att stämma ex-vd

Swedbanks styrelse överväger om den ska stämma tidigare vd Birgitte Bonnesen. Ett beslut tas i styrelsen inom några veckor, säger ordförande Göran Persson.

Han tog över som ordförande härom året i spåren av penningtvättskandalen där bland annat dåvarande vd:n Birgitte Bonnesen fick sparken. Banken fick så småningom böta fyra miljarder kronor och Bonnesen är föremål för åklagarens förundersökning om brott. Därför har småspararnas organisation, Aktiespararna, i ett brev till bankens styrelse krävt att den agerar för att driva en skadeståndsprocess mot ett flertal tidigare ledningspersoner.

Göran Persson håller öppet för det.

– Vi har ingen anledning att göra någonting annat än att försöka få tillbaka så mycket pengar som är rimligt på grund av det som har inträffat, säger han till TT i samband med en extra bolagsstämma.

Han säger att styrelsen har jobbat med frågan. Och inom kort, några veckor, ska styrelsen ha satt ner foten.

– Då vi ska ta ställning till om vi exempelvis ska driva skadeståndsanspråk mot Birgitte Bonnesen.

Det blir i god tid före den ordinarie bolagsstämman i slutet av mars.

Annars var den extra bolagsstämmans enda ärende att trycka på utdelningsknappen. Som väntat klubbade ägarna igenom utdelningsförslaget på 4:35 kronor per aktie, närmare 4,9 miljarder kronor, pengar intjänade under 2019, men som ställdes in mitt i brinnande coronakris våren 2020.

Bankerna har gått relativt skadeslösa igenom krisen och kassakistorna är välfyllda. Men Finansinspektionen har satt stopp – högst 25 procent av vinsten får delas ut enligt myndighetens rekommendation i tider där krockkuddar kan komma att behövas.

Hade du och styrelsen velat dela ut mer?

– Nja, man ska nog vara lite försiktig därför vi är mitt i en ekonomisk påfrestning med pandemin. Vi kan dela ut mer och vi hoppas kunna dela ut mer under året.

– Vad vi vill är att kunna dela ut ytterligare 25 procent av vinsten från 2019 och 50 procent för 2020, så det kan bli ett ordentligt utdelningsår.

Han pekar på att bankens ekonomi är god och samhällsekonomin ser ut att vara på rätt väg.

Om inte FI:s regler hade funnit där, hade ni gjort annorlunda då?

– Det är omöjligt att svara på. Inte heller konstruktivt att spekulera om.

Om debatten kring aktieutdelningar i tider av samhällskris, säger han.

– Det är en grundbult, skulle vi inte klara av att ge utdelning, då skulle vi ha ett växande bekymmer i hela näringslivet, säger han och pekar på bland annat vikten av att pensionsstiftelser och forskningsstiftelser som ägare i banken får utdelning på sina satsade pengar.

Relaterade artiklar

Back to top button