Systembolaget stämmer nätkonkurrent

Systembolaget planerar att stämma nätvinbolaget Winefinder i patent- och marknadsdomstolen. Winefinder verksamhet är mot lagen och måste stoppas, påstår det statliga Systembolaget.

”Vi kommer att stämma dem om de inte upphör med olaglig försäljning och olaglig marknadsföring”. säger Malin Sandquist, jurist och avdelningsdirektör i den statliga monopolisten.

Winefinder började 2007 levererar öl och vin till kunders dörr och samarbetar även med matleverantören Mathem. Företaget omsatte 13,4 miljoner kronor under 2017 och gjorde en förlust på 2,5 miljoner kronor.

Winefinder har sin bas i Sverige men lagret ligger i Danmark och man går på så sätt runt lagstiftningen om nätförsäljning av alkoholdrycker.

Alex Tengvall vd på Winefinders är inte oroad över stämnings hoten, men säger att bolaget kommer att gå igenom ärendet och svara Systembolaget.

Alex Tengvall pekar på en dom från 2007 då det fastslogs att privata konsumenter tillåts importera alkohol från andra EU-länder.

”Jag ser inget nytt i det här. Det har varit ett pågående ärende sedan 2007. Sen finns det en marknadsföringslag och huruvida vi har överträtt den eller inte. Jag anser inte att vår verksamhet är olaglig och det anser inte våra advokater heller”. berättar vd:n.

Systembolaget påstår däremot att verksamheten är olaglig.

”Vi är övertygande om att det är försäljning i Sverige som Winefinder ägnar sig åt. Dessutom är det helt tydligt att de använder sig av olagliga marknadsföringsmetoder med extrapriser och värvningspremier”. berättar systembolagets jurist Malin Sandquist.

Juristen hänvisar även till ett avgörande i EU-domstolen från 2015 där Finland fick rätt att stoppa nätförsäljning av alkohol från andra länder.

”Det var ett motsvarande finskt fall som går att applicera eftersom den svenska och finska lagstiftningen i det här avseendet är densamma”. avslutar Malin Sandquist.

Systembolaget har monopol i Sverige på alkoholförsäljning, utanför krogbranschen. E-handlare har hittills kunnat sköta lagerhanteringen av alkoholen från andra EU-länder och sålt viner till hushåll i Sverige.

Under hösten 2016 utarbetade Socialdepartementet en promemoria med ytterligare restriktioner och lagförslag som kan påverka de privata alkoholförsäljarna på nätet negativt. Den promemorian ligger nu och väntar på politikerna.

Enligt Sandquist är det viktigt för folkhälsan att monopolet skyddas.

”Om vi i Sverige ska lyckas hålla nere alkoholkonsumtionen och skadeverkningarna måste vi hålla fast vid den här modellen som vi har valt”. berättar hon.

Relaterade artiklar

Back to top button