Systembolagets vd: ”Starkaste året någonsin”

Fjolåret blev det starkaste någonsin för Systembolaget.

Pandemieffekter och ökad försäljning av dyrare alkoholdrycker ligger bakom utvecklingen, enligt vd.

– Det sista kvartalet hade vi en utveckling i samma linje intäktsmässigt och volymmässigt som tidigare under året och vi gjorde det starkaste året någonsin finansiellt, säger Magdalena Gerger, vd för Systembolaget.

Systembolagets vinst före skatt för helåret 2020 nästan fördubblades, till 597 miljoner kronor från 304 miljoner ett år tidigare.

Nettoomsättningen ökade 14 procent jämfört med året före till 36,7 miljarder kronor. Försäljningsvolymen ökade drygt elva procent till 569,1 miljoner liter.

Ökningen beror främst på att andra inköpskanaler kraftigt begränsats i och med covid-19, enligt Systembolaget.

– Det handlar om pandemieffekter, att resandeinförseln i stort sett är noll, restaurang och krogbesöken minskat, men också om ett fortsatt fokus från kunderna att köpa lite dyrare varor av bättre kvalitet, säger Magdalena Gerger.

Att försäljningen av exklusivare drycker ökar anser hon är en bra trend.

– Det är en bra trend som gagnar alla, att det blir mindre fokus på alkoholen och mer fokus exempelvis på att det matchar maten. Att det får vara mer en premiumprodukt än en kvantitetsprodukt.

Ändrade kundbeteenden har också lett till ökad försäljning online. Systembolagets näthandel växte med 42 procent under 2020.

– Den har ökat för oss ungefär som för dagligvaruhandeln. Där kan vi se att den ligger kvar ungefär på den nivån under januari, att ökningstakten har dämpats. Det är nog där vi har den nya nivån med nya beteenden, säger Magdalena Gerger.

Hon ser inte framför sig i nuläget att det finns anledning att dra ned på antalet fysiska butiker på grund av att fler gör beställningar på nätet.

– Det är fortfarande under tre procent som är online och den allra största delen, ungefär 70 procent, hämtas i butik. Det finns inget som nu pekar på att vi kommer att dra ner på antalet butiker. Men som en del av den restriktiva idén med Systembolaget har vi inte fler butiker än nödvändigt, säger Magdalena Gerger.

Enligt Systembolagets återkommande mätningar ligger alkoholkonsumtionen fortsatt på en stabil nivå och Magdalena Gerger poängterar att vi ännu inte har hela bilden av pandemins effekter, exempelvis i grupper med riskbeteenden.

– Vi ser i undersökningar att så många som 70 procent uppger att de har samma konsumtion som före pandemin, 20 procent dricker mindre och sen har vi tio procent som dricker mer.

– Sverige har den här ordningen för att alkoholen är en risk. Att det är stabilt på befolkningsnivå betyder inte att det inte finns problem. Vi är superglada att den baksidan inte har förvärrats. Men vi vet inte än exakt hur det ser ut i riskgrupperna, säger Magdalena Gerger.

Systembolagets bokslut 2020

Systembolagets vinst före skatt steg till 597 miljoner kronor från 304 miljoner ett år tidigare.

Nettoomsättningen steg till 36,7 miljarder kronor, upp från 32,2 miljarder.

Försäljningsvolymen ökade till 569,1 miljoner liter, upp från 511,9 miljoner liter.

Starköl står för den största andelen av försäljningsvolymen (51,6 procent) följt av vin (39,3 procent), sprit (4,3 procent), cider och blanddrycker (4,2 procent) och alkoholfria drycker (0,6 procent).

Källa: Systembolaget

Relaterade artiklar

Back to top button