Telia säljer Turkcell – till Erdogan

Telia säljer sitt innehav i Turkcell Holding till ungefär hälften av marknadsvärdet. Köpare är den turkiska statliga fonden Turkey Wealth Fund som inte är okontroversiell. Därmed släpper bolaget ett skadeståndanspråk på nästan 9 miljarder kronor.

Det är något av en huvudvärk som Telia nu blir av med – verksamheten i Turkcell har under otaliga år omgärdats av tvister. Ägarstyrningen mellan Telia, Letter One och Cukorova har varit så pass problematisk att exempelvis den turkiska finansinspektionen fått utse en styrelse.

För 530 miljoner dollar, motsvarande närmare 5 miljarder kronor, gör sig nu Telia kvitt hela sitt innehav om drygt 47 procent i Turkcell Holding, bolaget som i sin tur äger 51 procent i teleoperatören Turkcell. Köpare är det statligt ägda Turkey Wealth Fund, där landets president Recep Tayyip Erdogan är ordförande.

– Idag tillkännager vi den sista delen av det turkiska exitpusslet – avyttringen av Telia Companys andelar i Turkcell Holding. Genom denna avyttring lämnar vi ett långvarigt juridiskt dödläge, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef i Telia, i ett pressmeddelande.

Telias innehav i Turkcell Holding har ett bokfört värde om 8 miljarder kronor, vilket innebär att transaktionen kommer att resultera i en kapitalförlust om 3 miljarder kronor som bokförs under andra kvartalet 2020. Affären innebär också att Telia släpper ett skadeståndsanspråk på nästan 9 miljarder kronor. I en skriftlig kommetar skriver Telia:

”Vi har sedan många år betraktat möjligheten att få in skadeståndet som mycket liten, och det har inte varit uppsatt som en tillgång i Telias räkenskaper. Dagens överenskommelse innebär ett avslut på alla ägardispyter och tvister kopplade till Turkcell och Turkcell Holding.”

Under en analytikerkonferens på torsdagsmorgonen motiverade Allison Kirkby affären med att bolaget nu vill fokusera på sina kärnmarknader i Norden och Baltikum.

– Nu var rätt tid och vi kan gå vidare, säger Kirkby.

Hon tillfrågades också om Telia dragit några lärdomar av affären i Turkiet för framtiden.

– Huvudlärdomen här är att fokusera på kärnmarknaden där du kan vinna på lång sikt. Telia går in i ett nytt kapitel nu.

Prislappen är i nivå med vad bolaget uppgav i tisdags när rykten började florera om affären och aktien senare handelsstoppades. Lars Söderfjell är aktiechef på Ålandsbanken och anser att det rör sig om något av ett reapris.

– Man fick ju släppa det här till ett betydlig lägre pris än vad det är bokfört till. Men samtidigt är det ju en situation där det i praktiken bara fanns en tänkbar köpare och det var turkiska staten eller genom deras fonder, så man satt ju inte någon fantastisk förhandlingsposition, säger Söderfjell.

En annan anledning till att affären sker just nu tror Lars Söderfjell är att den nya vd:n inte vill sitta för länge med en ärvd position eftersom den då snart betraktas som ”sin egen”. Allison Kirkby tillträdde vd-posten den 4 maj.

Allison Kirkby säger att affären innebär att Telia ”minskar riskerna, förbättrar skuldsättningsgraden och ökar likviditeten vilket kommer att ge bättre avkastning för aktieägarna på våra kärnmarknader.” Om affären också innebär att bolaget nu kan dela ut nya pengar till aktieägarna är inte klart.

Så här säger Lars Söderfjell:

– En av sakerna med Teliaaktien som gör den intressant att placera i är att de har en ganska hög direktavkastning. Och det är klart att när man frigör kapital som nu varit låsta, så finns det ju en möjlighet att dela ut det till ägarna. Det ingen jättesumma, en dryg krona per aktie, men det är en förutsättning för att kunna hålla nuvarande utdelningspolicy. Men jag har inga förväntningar på någon extrautdelning.

Telia skriver också att bolaget gör en valutakursförlust på totalt 17 miljarder kronor till följd av att den turkiska valutan fallit i värde under innehavet.

– Det är mer av bokföringsteknisk sak i det fallet. Det var ganska välkänt, kommenterar Söderfjell.

Telia har länge försökt lämna Eurasien, ett område som tidigare gett bolaget stora problem, inte minst i form av muthärvan i Uzbekistan. Telia sålde redan 2017 hela sitt direkta innehav i den turkiska teleoperatören Turkcell för motsvarande 4,1 miljarder kronor.

Men fonden Turkey Wealth Fund som nu köper Telias andel saknar inte kritiker.

– Den skapades efter det misslyckade kuppförsöket 2016, vilket enligt president Erdogans kritiker ledde till en civil statskupp där Erdogan fick allt mer kontroll över staten, inklusive statens tillgångar, säger Bitte Hammargren, Turkietanalytiker med bakgrund från Utrikespolitiska institutet och Totalförsvarets forskningsinstitut.

I fonden som nu alltså köper Telias innehav ligger de största turkiska statliga bolagen som exempelvis Turkish Airline, banker och det statliga lotteriet.

– Det har varit mycket interna strider i fonden och Erdogan sparkade hela styrelsen i september 2018 och kopplade sitt grepp över fonden genom att göra sig själv till styrelseordförande och sin svärson till vice ordförande. Oppositionen betraktar detta som att han använder statens tillgångar som en insynsskyddad familjeaffär. Kritiker ser det som en del i Erdogans sätt att agera som en centralasiatisk autokrat, säger Bitte Hammargren.

Vi har sökt näringsminister Ibrahim Baylan (S) för en kommentar och bara fått en skriftlig sådan. ”Bolagets utträde ur Eurasien har varit en strategi de senaste åren som vi som ägare också ser positivt på”, skriver Baylan.

Telias aktie visade en uppgång på ungefär 0,7 procent på torsdagsförmiddagen på en Stockholmsbörs som i övrigt backade en halv procent.

Relaterade artiklar

Back to top button