Underskottet efter pandemin: 311 miljarder

Kraftigt ökade utgifter i kombination med minskade skatteintäkter ger Sverige ett budgetunderskott på 311 miljarder under 2020, visar en prognos från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Prognosen visar också på ett budgetunderskott om 106 miljarder för 2021. Förra året gick svenska staten plus 15 miljarder kronor.

Konsekvensen blir att den offentliga sektorns bruttoskuld – även kallad Maastrichtskulden – ökar från 35 till 46 procent av BNP.

ESV räknar också med att BNP minskar med 6,5 procent i år, samtidigt som arbetslösheten ökar till 8,9 procent.

”Utvecklingen är mycket osäker, men coronapandemin har orsakat en djup lågkonjunktur med stort underskott i offentliga sektorns sparande”, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV, i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Back to top button