Vaccinbluffare har försökt komma åt 170 miljarder

Bedragare har försökt lura till sig nästan 170 miljarder kronor med bluffkontrakt för leveranser av covid-19-vaccin, uppger EU:s bedrägerimyndighet Olaf. Även Sverige har drabbats, enligt vaccinsamordnaren Richard Bergström.

Totalt rör det sig om olika typer av bluffavtal för leveranser av nästan 1,2 miljarder vaccindoser till ett dussin EU-länder, som har rapporterats till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Olaf pekar inte ut vilka länder som har drabbats. Men Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström har egna erfarenheter av bedragare.

Till synes legitima

Det rör sig dels om ett antal ganska lättavslöjade mejlbluffar. Men därtill har det kommit några blufferbjudanden från till synes legitima företag och personer, som har utgett sig för att vara mellanhänder på vaccinmarknaden. Detta trots att vaccintillverkarna alltid gör upp om leveranser direkt med berörda myndigheter när det gäller covid-19-vaccin.

Det kanske är fem – en handfull – som förefallit vara seriösa. Tre var svenska personer. En var läkare, andra entreprenörer.

De berättade hur de hade kontakter från affärer med skyddsutrustning, som kunde sälja vaccin och frågade om jag var intresserad.

Kontakterna skulle enligt de som tog kontakt med Bergström kunna sälja optioner för framtida vaccinleveranser direkt från tillverkarna.

Det såg väldigt trovärdigt ut, säger Bergström.

Man skulle skriva under någon form av bindande avtal och så skulle det komma tillbaka en bekräftelse, med ordernummer för produkten. De hade till och med produktspecifikationer, med korrekta formuleringar och storlekar på flaskorna. Det var ganska sofistikerat. Men sedan när jag kollade med vaccintillverkarna fick jag höra att det inte alls stämde.

Försäkringsbedrägerier

Han uppger med hänvisning till svensk polis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att det under 2020 även förekom försök till försäkringsbedrägerier, där privatpersoner erbjöds att teckna verkningslösa och dyra försäkringar som uppgavs säkra tillgången till covid-19-vaccin för försäkringstagaren.

Det finns enligt Bergström även uppgifter om hur kriminella har försökt köpa använda vaccinflaskor, för att fylla på med ny vätska och sälja.

Frågan om hur man skulle skydda EU:s vaccineringsmaskineri mot bedrägerier och förfalskningar var redan tidigt uppe i processen, enligt Bergström. Han var inför uppdraget som Sverige vaccinsamordnare chef för en ledande europeisk läkemedelsförening i Bryssel och var redan då fokuserad på problem med förfalskningar och bedrägerier med koppling till läkemedel.

Varken Bergström eller Olaf säger sig känna till något fall där en myndighet i EU fallit offer för ett bluffavtal om leveranser av covid-19-vaccin.

Å andra sidan kanske du inte skulle berätta det om du gick på det.

Fortsätter varna myndigheter

Enligt Olaf gjordes samma typ av blufförsök när det rådde brist på skyddsutrustning tidigare i pandemin. De som ligger bakom bedrägerierna uppträder enligt byrån ofta som nystartade handelsföretag med hemvist utanför EU, vilket försvårar identifiering och utredning.

“Vi har varnat myndigheter i EU-länderna och vi kommer att fortsätta göra det”, skriver Olafs pressavdelning.

Status på pågående utredningar eller möjliga framtida utredningar riktade mot misstänkta vaccinbedragare vill Olaf inte kommentera.

Relaterade artiklar

Back to top button