Volvo stoppar tillverkning – saknar halvledare

Lastbilstillverkaren har nyligen flaggat för eventuella produktionsstörningar på grund av den globala bristen på halvledarkomponenter, det vill säga elektriska komponenter som dioder och transistorer som ofta tillverkas av kisel. Sedan dess har bristen förvärrats ytterligare, bland annat på grund av isstormen i Texas i USA som är ett nav för tillverkningen av de viktiga komponenterna.

Nu stoppas lastbilsproduktionen i två–fyra veckor eftersom halvledarkomponenterna inte räcker till. Merparten av anläggningarna i Sverige berörs av stoppet.

Den påverkan har vi inte haft tidigare, utan vi har haft enstaka stopp. Det här sker också i stora delar av vårt system, det blir inte en fabrik här och en fabrik där, utan nu ser vi att det blir ett större stopp i början av andra kvartalet, säger Claes Eliasson.

”Osäkerheten är stor”

Stoppet väntas slå mot intjäningen och kassaflödet och även påverka övriga affärsområden inom koncernen.

Osäkerheten är stor, det är stor global brist på komponenten. Det är klart att vi hoppas att det här ska räcka, säger Eliasson.

Företaget kan inte svara på hur många färre lastbilar som väntas rulla av bandet under andra kvartalet, men konstaterar att stoppet väntas innebära ett högt produktionsbortfall.

Produktionsbortfallet givet det orderläge vi har blir högt, det är två–fyra veckors tappad produktion. Det är klart att det blir volymer av det, det är också därför vi ville gå ut och meddela hela marknaden på en gång att det här kommer att få en påverkan, säger Eliasson.

”Väldigt starkt orderläge”

Lastbilstillverkaren hoppas kunna ta igen tappet under året.

Vi har ett väldigt starkt orderläge och har väldigt många kunder som väntar på sina lastbilar. Förhoppningen är naturligtvis att ta igen de här veckorna senare under året, å andra sidan beror det naturligtvis på när läget i försörjningskedjan förbättras, säger Eliasson.

Relaterade artiklar

Back to top button