50 Miljoner tomma bostäder oroar Kinas ledare.

Det finns över 50 miljoner tomma bostäder i Kina. Det motsvarar 22 procent av alla bostäder i landet och är resultatet av en Nationell undersökning gjorda av forskare vid ett universitet i södra Kina.

Inget annat land i världen har så många tomma lägenheter som Kina berättar Gan Lee, professor i ekonomi vid universitetet i Chengdu och den som skrivit undersökningen.
De flesta lägenheterna står tomma eftersom det är köpta som investeringsobjekt eller som framtida bostad till barn eller till och med som bostad efter pension.

Den Kinesiska ledningen är livrädda för att ägarna av dessa bostäder ska bli oroliga för en vikande marknad och besluta sig för att sälja.

”Om en spricka uppstår på fastighetsmarknaden kommer säljandet av bostäder slå väldigt hårt mot Kina.” säger professorn Gan Li.

Enligt förra årets undersökning framgår att myndigheter misslyckats med att stoppa spekulationen i fastigheter. När en ort har fått restriktioner har pengarna istället flödar över till andra städer.

Lägenhets spekulanter har också varit väldigt innovativa när det gäller att runda reglerna. Gifta par har till exempel begärt skilsmässa för att på pappret ha rätt att kunna äga fler lägenheter utan att behöva betala mera skatt.

I en liknande stor undersökning för fem år sedan beräknades 49 miljoner bostäder står tomma sedan dess har antalet ökat med 1 miljon. Ökningen har alltså skett trots att myndigheterna ansträngt sig för att stoppa spekulationerna.

Den här utvecklingen har gjort att efterfrågan har kunnat hållas uppe vilket pressat priserna ännu högre och gjort det svårt för unga och migrantarbetare att köpa bostäder.

Sedan millennieskiftet har Kina rivit över en miljon byar. Flera hundra nya städer har byggts. Flera tusen tätorter har skapats och hundratals miljoner kineser har flyttat till skyskrapor i en migration som saknar motstycke i historien.

En märkvärdig bieffekt av bygg bommen är spökstäderna. Städerna är nästan helt folktomma och har ofta byggts långt ifrån tidigare tätorter. Men även i stor staden Peking står allt fler bostäder tomma. Nyligen beräknades de tomma bostäderna vara mellan 10 och 20 procent av alla bostäder.

För den som är intresserad av prisnivån i Peking så ligger den generellt sett över Stockholms trots att löneläget är mycket lägre i Peking än i Stockholm. Fina och välskötta områden nära en bra skola i centrala Peking kostar per kvadratmeter mellan 90000 och 130.000 kr.

Relaterade artiklar

Back to top button