Amerikansk arbetstillväxt minskar kraftigt

Den amerikanska arbetstillväxten minskade kraftigt i mars efter att arbetsgivarna bara skapat 103 000 nya jobb.

Siffran var lägre än väntat och lämnade arbetslösheten på oförändrade 4,1%.

Ekonomiska analytiker beskriver mars rapporten som en besvikelse.

Analytiker säger att det kalla vädret kan ha bidragit till avmattningen, som ändå förutsågs efter Februaris rekord tillväxt.

Den låga arbetslösheten kan också göra det svårare för företag att hitta arbetskraft, enligt analytiker.

Men man ska och så se rapporten i ett bredare sammanhang arbetsmarknaden anses allmänt vara nära full sysselsättning. Så att hitta nya anställda kan vara svårt.

Den amerikanska ekonomin har skapat nya jobb sedan 2010, en av de längsta perioderna någonsin. Tillväxten har tryckt ner arbetslösheten till sin lägsta nivå sedan 2000.

Under de senaste tre månaderna har arbetsgivare skapat i genomsnitt 202 000 nya arbetstillfällen. Antalet jobb ökade med 326 000 i februari, 13 000 mer än tidigare rapporterat.

Det finns många lediga jobb men anställningarna har minskat och lönen förblir låg.

Enligt analytiker från Moodys Analytics så måste företagen erbjuda en kombination av bättre löner och flexiblare villkor och utbildning om de vill fortsätta locka arbetstagare.

Den genomsnittliga timlönen för en arbetare var 26,82 dollar i mars, en ökning med 2,7% på ett år.

Det var en liten ökning från föregående månad, men fortfarande låg om man jämför med senaste gången arbetslösheten var så här låg.

Tillverknings- och hälsovårdsföretagen drev arbetstillväxten förra månaden, medan de flesta andra industrier såg liten förändring. Byggsektorn förlorade jobb.

Arbetskraftsdeltagandet – andelen av befolkningen som arbetar eller söker arbete – sjönk till 62,9%. Den ligger lågt jämfört med förra högkonjunkturen en trend som förväntas fortsätta med tanke på den åldrande amerikanska befolkningen.

Arbetsrapporten visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark och Federal Reserve kommer att hålla sig till sin plan att gradvis höja räntorna.

Relaterade artiklar

Back to top button