Arbetslösheten i USA under 4 procent

Färre arbetstillfällen skapades förra månaden än ekonomer förväntat, men den officiella arbetslösheten sjönk till 3,9 procent, en nivå som inte sets sedan december 2000.

Trots oro över ett handelskrig skapades de 164 000 arbetstillfällen i april framför allt inom tillverkningsindustrin, byggbranschen och andra varoproducerande industrier – en trend som också återspeglas i en rapport från Moody’s Analytics.

Moody’s Analytics rapporterar att 204 000 jobb skapats i april, som är nära regeringens egna siffror. Ekonomer gillade generellt rapporten och pekade ochså på uppåtgående revisioner för februari och mars som sammanlagt uppgick till ytterligare 30 000 arbetstillfällen.

Den ständiga problemet förblir lön, lönerna går upp, men det gör också inflationen. Den genomsnittliga timlönen ökade med fyra cent i april och den årliga tillväxten är 2,6 procent, en nivå som har varat i månader. Även om detta är under de 3,5 till 4 procent ekonomerna anser vara hälsosamma, sänker det rädslan för inflation eller en övergång till mer aggressiv Federal Reserve politik.

Ledande ekonomer beskriver löneutvecklingen som “dålig”, men skyller på demografin, “höginkomstagare går i pension och ersätts av yngre, billigare arbetskraft”.

Ekonomer är dock optimistisk att löneutvecklingen kommer gå upp på sikt. “Brist på arbetskraft börjar bli vanligare inom nyckelområden som teknik och hälsovård och e-handel”, “Det kommer att ge arbetstagarna bättre förhandlings möjligheter senare under året.”

Även med arbetslöshet under 4 procent säger ekonomer att det finns få tecken på att arbetstagarna drar nytta av Trumps företagsskattelättnader.

Trots att arbetslösheten sjönk under 4 procent, säger ekonomer att det inte finns några bevis för att arbetstagarna drar nytta av de stora skattesänkningarna för företags som trädde i kraft i år. Löneutveckling och produktivitet ligger fortfarande under den plats de borde vara.

Även om vissa företag erkänner att de skulle gå vidare med extra betalningar till anställda, var mycket av det i form av bonusar, vilket inte bidrar till att höja grundlönen, och många företag använder i stället vinstpengarna från skattesänkningarna till återköp av aktier.

“Företagen blir mer skickliga på att räkna ut nya sätt – det finns alla slags kreativa sätt där de kan komma runt att behöva betala sina anställda mer,” säger en analytiker.

Relaterade artiklar

Back to top button