EU kräver slopade USA-tullar

EU kräver att Trumpregeringen tar bort de tullar som infördes på europeiska varor, däribland franska viner, som sanktion för otillåtet europeiskt statsstöd till Airbus.

Detta sedan Airbus nu uppges följa WTO:s utslag där statliga lån till flygplanstillverkaren brännmärktes.

”EU, Frankrike, Spanien, Tyskland, följer fullt ut domslutet från Världshandelsorganisationen (WTO) i Airbus-fallet. Detta undanröjer motivet för USA att ha kvar motåtgärder på EU-export och utgör ett starkt skäl att snabbt lösa denna utdragna konflikt”, skriver EU-kommissionen i ett uttalande.

EU:s handelskommissionär Phil Hogan tillägger att om USA inte går med på en snabb uppgörelse, som innebär slopade tullar, kommer EU vidta motåtgärder.

Det som föranleder EU:s påtryckning för en förhandlingslösning på dispyten är att flygplanstillverkaren Airbus nu har gått med på att betala högre räntor på statliga lån från Frankrike och Spanien, som togs för att utveckla flygplansmodellen A350.

Hur mycket räntehöjningen kostar Airbus framgår inte, men åtgärden syftar till att undanröja motiv för USA att påföra strafftullar på Airbus.

De omstridda lånen har tidigare klassats som otillbörligt statsstöd av Världshandelsorganisationen WTO, vilket gett USA rätt att införa tullar på 7,5 miljarder dollar på euroepiska varor sedan i fjol.

USA har valt att införa tullarna på bland annat vin och whisky från EU och har sedan i maj slopat skattelättnader för Airbus-konkurrenten Boeing som också bedömts vara i strid med regelverk för statsstöd av WTO.

Relaterade artiklar

Back to top button