Eurozonens tillväxt överraskar positivt

Lyfta smittskyddsrestriktioner har fått fart på återhämtningen i eurozonen. Tillväxten i eurozonen som helhet var bättre än väntat under andra kvartalet, enligt färsk statistik.

Ekonomin i eurozonen växte med 2,0 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt preliminär statistik från Eurostat. Det innebär att tillväxten i Europa tuffar på i en högre takt än i både USA och Kina under perioden, där preliminära siffror pekar på en tillväxt på 1,6 respektive 1,3 procent på kvartalsbasis. Det är också högre än analytikernas snittprognos. Bedömningen låg på 1,5 procent, enligt en Reutersenkät.

I årstakt var tillväxten 13,7 procent, att jämföra med förväntningarna på 13,2 procent.

I Italien och Spanien som var särskilt hårt drabbade av pandemin motsvarande period i fjol noteras de största tillväxtökningarna. EU:s näst största ekonomi Frankrike hör också till dem som överraskade positivt, medan Tyskland inte levde upp till förväntningarna.

Flaskhalsar påverkar

Den tyska ekonomin vände visserligen till tillväxt under andra kvartalet. Jämfört med första kvartalet växte bruttonationalprodukten (BNP) i Europas största ekonomi med 1,5 procent, enligt preliminär data från den tyska statistikmyndigheten.

Men enligt en Reutersenkät väntades tillväxten ligga på 2,0 procent.

Tillväxten i årstakt var samtidigt 9,2 procent. Flaskhalsar i den fordonstunga tyska industrin, bland annat på grund av halvledarbristen, håller tillbaka tillväxttakten. Under första kvartalet krympte den tyska ekonomin med 2,1 procent, enligt reviderade siffror.

Tillväxten är okej men kunde varit starkare om det inte vore för bristen på material, säger Thomas Gitzel, chefsekonom på VP Bank.

Högre inflation

Fransk BNP växte med 0,9 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt preliminär officiell statistik. Det var något bättre än snittprognosen bland analytiker som låg på 0,8 procent, enligt Reuters. Under första kvartalet rapporterades nolltillväxt.

Spridningen av den så kallade deltavarianten av coronaviruset tornar dock upp sig som ett orosmoln och skapar osäkerhet kring den framtida utvecklingen.

I juli steg inflationen i eurozonen till 2,2 procent, enligt Eurostat. Europeiska centralbankens mål är en inflation nära – men under – 2 procent. Högre konsumentpriser drivs bland annat av högre energikostnader och störningar i produktionskedjor globalt.

Arbetslösheten i eurozonens 19 länder sjönk 0,3 procentenheter i juli jämfört med månaden före, till 7,7 procent. I EU som helhet sjönk arbetslösheten 0,2 procentenheter till 7,1 procent.

Relaterade artiklar

Back to top button