Finansinspektionen varnar småsparare för bitcoin

Finansinspektionen går ut och varnar småsparare för finansiella instrument kopplade till kryptovalutor som bitcoin.

Investeringarna innebär stora risker för den enskilda konsumenten.

Investeringar i finansiella instrument kopplat till kryptovalutor är olämpliga investeringar för flertalet konsumenter, anser Finansinspektionen (FI) efter en kartläggning av marknaden.

– Det vi konstaterar i den här rapporten är att det inte finns några etablerade värderingsmodeller, de är extremt volatila och vi menar att det är motiverat utifrån vårt konsumentskyddsarbete att varna för att det innebär mycket stora risker, säger Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.

FI anser bland annat att det saknas en tillräcklig konsumentskyddande reglering för de underliggande kryptotillgångarna. Det är även svårt att värdera dem och instrumenten är volatila, skriver de på sin hemsida.

– Det som är lite oroväckande är att intresset verkar följa prisuppgångarna. Det handlar om hushåll med ganska normala inkomster som verkar ryckas med när priserna drivs upp, säger Thedéen.

Enligt siffror från Finansinspektionen ökade antalet konsumenter som hade innehav i finansiella instrument kopplat till kryptotillgångar kraftigt under slutet på 2017 och början på 2018, till som mest drygt 35 000 personer. I november 2020 låg siffran på drygt 27 000 personer.

FI lyfter också att det finns problem med genomlysningen av marknaden liksom att kryptovalutor är vanligt förekommande i penningtvätts- och terroristfinansieringssyfte. Samtidigt har etablerade företag som Tesla investerat stora belopp i bitcoin.

– Det Tesla bland annat bidrar med här är att bidra med den här trovärdigheten och driva upp priset, och då kommer man tillbaka till frågan hur man ska värdera den här tillgången. De försök som har gjorts visar att det inte finns några etablerade värderingsmetoder, säger Erik Thedéen.

Undersökningen som han refererar till kommer från den brittiska tillsynsmyndigheten The Financial Conduct Authority (FCA). De konstaterar att inga av de värderingsmodeller som finns för kryptovalutor kan ses som tillförlitliga.

Bitcoin har stigit kraftigt under inledningen av det nya året och en bitcoin kostar nu motsvarande omkring 460 000 kronor. På sex månader har kryptovalutan femfaldigats i värde.

Ludvig Öberg, styrelseledamot i Svenska bitcoinföreningen, säger att priset på bitcoin går i cykler, där värdet går upp mycket för att sedan minska, men för varje cykel lägger sig bitcoin på en högre basnivå.

– Finansinspektionen har varnat för bitcoin tidigare. Min personliga åsikt är att bitcoin är ett högriskprojekt, man ska inte investera mer än man har råd att förlora.

Ludvig Öberg har dock svårt att förstå Finansinspektionens hållning att kryptovalutor är särdeles svåra att värdera.

– Det drivs av utbud och efterfrågan precis som aktier, guld och andra tillgångar.

Från EU-håll väntas en ny förordning som kan komma att reglera marknaden för kryptotillgångar, den så kallade MiCA-förordningen. Regeringen ställer sig positiv till förslaget, som i så fall skulle implementeras i svensk lagstiftning.

Enligt ett fakta-PM från regeringen ska regelverket ”säkerställa ett högt konsument- och investerarskydd, skapa rättssäkerhet och motverka risker för den finansiella stabiliteten samt värna om den monetära suveräniteten”.

– Om vi ser ett ökat investerarhot kring försäljning av kryptotillgångar kommer nog ytterligare lagstiftning behövas, och där är MiCA-förordningen på gång. Tanken är att tillsynsmyndigheter ska ha mer översyn och att det ska finnas en minimistandard, precis som för som andra finansiella produkter på marknaden, säger Charlotte Fried senior analytiker på Finansinspektionen.

Det här är bitcoin

Bitcoin är världens största kryptovaluta. Den distribueras och används via internet och hanteras genom digitala plånböcker.

En fördel med valutan är att det är snabbt, enkelt och billigt att skicka pengar vart som helst i världen. En nackdel är att plånboken kan bli hackad, och filerna kan försvinna om det inte finns en säkerhetskopia.

En viktig skillnad mot vanliga valutor är att det inte är någon centralbank eller organisation som ligger bakom bitcoin, utan ansvaret är utspritt över en stor mängd datorer över hela världen genom så kallad blockkedjeteknik.

Att valutan kan användas anonymt har gjort att den förekommer i brottslig verksamhet som penningtvätt, skatteflykt och terrorfinansiering.

Värdet på bitcoin varierar kraftigt. För precis ett år sedan kostade en bitcoin cirka 10 000 dollar. I takt med börskraschen när pandemin tog sitt grepp om ekonomin mer än halverades värdet på några veckor till under 5 000 dollar. Sedan dess har den stigit stadigt med en kraftig tillväxt senaste månaderna till i dag runt 55 000 dollar.

Källa: Svenska bitcoinföreningen

Relaterade artiklar

Back to top button