Finlands tillväxt bromsar in något

Den finländska ekonomin växte med 4,2 procent i årstakt i november, enligt kalenderkorrigerade tal från Finlands statistikbyrå Statistikcentralen.

Jämfört med månaden före ökade produktionen med 0,3 procent enligt säsongsjusterade tal.

I oktober låg tillväxten i årstakt på 4,7 procent, enligt reviderade tal. Tidigare låg beräkningen på en tillväxt på 4,3 procent i oktober.

Samtidigt redovisar Statistikcentralen sjunkande konsumentpriser i Finland i december, ned med 0,1 procent mot november. I årstakt innebär det en inflation på 3,5 procent, mot 3,7 procent i november.

Relaterade artiklar

Back to top button