Globalt Sänkt Tillväxtprognos

IMF sänker prognosen för den globala tillväxten under 2018- 2019 till 3,7 procent en nedgång på 0,2 procent jämfört med prognosen ifrån Juli. Tillväxtprognosen för världshandeln sänks också rejält till 4,2 under 2018 och 4% under 2019.

President Donald Trumps satsningar ger fortsatt en marginell draghjälp till världsekonomin. Men däremot kommer handelskonflikten mellan USA och Kina påverka båda parterna negativt under prognosperioden skriver IMF.

Tillväxten i USA förväntas minska under 2020 samtidigt som centralbanken FED sannolikt stramar åt med räntehöjningar, IMF varnar också för att arbetsmarknaden i USA ser ut att överhettas med tvära kast som resultat om inflationen ökar.

Situationen inom EU och Storbritannien ser också svårare ut än vad den gjorde i våras.

En del tillväxtländer har fått ett ekonomiskt lyft till följd av mycket höga oljepriser. En av de stora vinnarna är Ryssland vars tillväxtprognos för 2019 höjs med 0,3 procentenheter till 1,8 procent. Samtidigt har flera stora tillväxtekonomier som Argentina, Iran, Brasilien och Turkiet motvind till följd av en hög finansieringskostnad, högre energipriser och geopolitiska spänningar.

”Stramare finansiella förhållanden i utvecklade ekonomier kan orsaka störande portfölj justeringar, skarpa ränteförändringar och ytterligare försvagning av kapital flödet till tillväxtekonomier, särskilt till de länder som anses ha större sårbarheter” berättar IMF. Ekonomin i Sverige förväntas växa med 2,4% procent i år, för att 2019 bromsa in till 2,2% procents tillväxt enligt IMF.

Relaterade artiklar

Back to top button