Gott läge för Sverige på dyster skuldlista

EU-ländernas samlade statsskuld uppgår till 93 procent av BNP – den högsta siffran som uppmätts sedan början av 2000-talet. Men Sverige ligger förhållandevis bra till.

Under årets första kvartal uppgick den svenska statsskulden till drygt 40 procent av den samlade ekonomin, visar siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Lägsta skulden i förhållande till BNP hade Estland, cirka 18 procent.

I botten på listan återfinns Grekland och Italien. Den grekiska statsskulden var dubbelt så stor som landets bruttonationalprodukt, över 209 procent. I Italiens fall handlar det om 160 procent.

Eurostats nya kvartalssiffror visar att unionens skuldsättning ökade jämfört med ett år tidigare. Men redan då, i coronakrisens början, tog många länder stora lån för att bland annat ge stöd till drabbade branscher.

I genomsnitt ökade EU-ländernas skuldsättning med cirka 14 procentenheter. I Sverige var ökningen 4,5 procentenheter, efter Irland den näst minsta i EU. Mest ökade Cyperns och Greklands skuldsättning: upp 29,5 respektive 28,6 procentenheter.

Men även i EU:s till befolkningsmängden största länder ökade statsskulden rejält, i Frankrike med 17,2 procentenheter och i Tyskland med 10,3 procentenheter.

Relaterade artiklar

Back to top button