Inflationen skjuter i höjden i USA

Dollarn och räntorna sticker iväg uppåt sedan konsumentpriserna i USA ökade oväntat mycket i juni. Prisökningen, den största på 13 år, uppmättes till 0,9 procent mot månaden före och till 4,5 procent på årsbasis, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Prisökningarna var betydligt kraftigare än väntat. Snittprognosen för konsumentprisökningen på månadsbasis låg på 0,5 procent, enligt en Reutersenkät.

Förutom ett omedelbart lyft för dollarn och långräntorna slår inflationssiffran mot efterfrågan på aktier, vilket resulterar i att börser tappar höjd.

Den så kallade kärninflationen i USA i juni lyfte med 4,5 procent på årsbasis, den största ökningen sedan november 1991.

Bakom prisutvecklingen ligger hårt nedtryckta räntor, en ökad vaccinationsgrad och effekter av finanspolitiska stimulanser på nästan 6 000 miljarder dollar sedan pandemin bröt ut 2020.

Samtidigt påverkas priserna av högre råvarupriser och transportkostnader samt en global brist på halvledare, vilket bland annat slår mot utbudet av bilar och tunga fordon samtidigt som efterfrågan ökar i återhämtningen.

Ökad resande och stor efterfrågan i besöksnäringen påverkar också priserna.

Många bedömare räknar med att inflationstrycket i USA toppar i sommar och sedan avtar, men de flesta analytiker ser framför sig en period av förhöjd inflation in i 2022.

Jerome Powell, chef för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) – som har ett inflationsmål på 2 procent – har under våren vid upprepade tillfällen förklarat den stigande inflationen som en tillfällig effekt i återhämtningen. USA:s finansminister Janet Yellen delar denna syn på utvecklingen.

Relaterade artiklar

Back to top button