Kinas återhämtning bromsar in

Tillväxten inom både industrin och tjänstesektorn bromsar in mer än väntat i Kina, enligt inköpschefsindex för februari.

Indextalen antyder den lägsta tillväxtnivån i Kina sedan maj 2020.

Det officiella inköpschefsindexet för Kinas tillverkningsindustri i februari sjönk till 50,6, ned från 51,3 i januari. Nedgången var oväntat djup. Analytiker hade i snitt räknat med 51,1, rapporterar Reuters.

Ett indextal över 50 antyder tillväxt i sektorn.

Samtidigt sjönk inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor till 51,4 i februari, ned från 52,4 i januari. Kompositindex, som räknar in både industrin och tjänstesektorn, sjönk till 51,6 från 52,8, enligt Reuters.

Inbromsningen sammanfaller med det kinesiska nyåret. Och under årets firande uppmanades kineser att hålla sig hemma för att undvika spridning av covid-19 i landet, vilket kan ha bidragit till nedgången.

Kinas ekonomi, världens näst största, växte med 2,3 procent i fjol trots den globala lågkonjunkturen i pandemins spår. Internationella valutafonden (IMF) räknar med ett rejält tillväxtlyft på drygt 8 procent för Kina i år.

Något officiellt tillväxtmål, som Kina brukar använda, blir det troligen dock inte i år då det finns farhågor om att detta skulle kunna uppmuntra till överskuldsättning på regional nivå. I fjol skrotades det officiella tillväxtmålet för första gången på 18 år.

Kinas ledare Xi Jinping sade i fjol att det kan gå att fördubbla storleken på Kinas ekonomi till 2035. Det skulle troligen innebära att landet petar USA från tronen som världens största ekonomi.

Enligt Helen Qiao, ekonom på den amerikanska storbanken Bank of America, räcker det med en tillväxt på 4,7 procent per år under 15 års tid för att fördubbla den kinesiska ekonomin – något som hon tror är fullt möjligt att uppnå med träffsäkra reformer.

Kinas ekonomi skulle med en tillväxt på 4,7 procent per år bli större än USA:s ekonomi om 6-7 år, uppger Qiao för tv-kanalen CNBC. Hon pekar ut en åldrande befolkning, hög skuldsättning och en ohållbar investeringsmodell som de tre faktorer som kan leda till att Xi Jinpings mål inte går att uppnå.

En annan faktor som kan påverka utsikterna för Kinas ekonomi långsiktigt är enligt Qiao hur handelskonflikten med USA utvecklas.

Andra ekonomer tror att Kina långsiktigt kan få problem att behålla positionen som nummer ett i världsekonomin, även om landet tillfälligt växer om USA ekonomiskt. Demografin talar emot kineserna, trots att Kina är det i särklass folkrikaste landet i världen, uppger Mark Williams, ekonom på Londonbaserade Capital Economics, för tidningen The Wall Street Journal.

Kinas arbetskraft beräknas enligt Williams krympa med mer än 0,5 procent per år till följd av snabbt sjunkande födelsetal till den lägsta nivån sedan svältåret 1961. USA:s arbetskraft antas samtidigt fortsätta växa under årtionden framöver tack vare invandring och betydligt högre födelsetal än Kina.

Relaterade artiklar

Back to top button