Kinas investeringar utomlands tvärnitar

Vågen av kinesiska investerare har uteblivit i år, konstaterar advokatbyrån Baker McKenzie och analysföretaget Rhodium Group. På sikt är dock nordiska tillväxtaktier, specifikt inom tekniksektorn intressanta, bedömer Baker McKenzies Stockholmschef.

De utgående kinesiska M&A-affärerna minskade kraftigt under årets fem första månader och det gäller både i Europa och Nordamerika, enligt analysen. För Europas del handlar det om en dramatisk nedgång på 93 procent och för Nordamerika är det ett tapp på 89 procent.

De sektorer som ändå har attraherat kinesiska köpare utomlands är finansiella tjänster och företagstjänster, men också infrastruktur samt logistik.

För första gången på ett decennium var transaktionerna större till Kina än från Kina.

För Sveriges del handlar det också om en dramatisk nedgång, en minskning till 10 miljoner dollar från 1,2 miljarder dollar året innan. Det var samtidigt en minskning från 2018 då Geelys investering i AB Volvo drev upp värdet.

– Kinesiska företag med globala ambitioner står inför en mycket annorlunda situation idag, på grund av högre skuldsättning, lägre inhemsk likviditet och kontroll av utgående kapitalflöden, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm och fortsätter:

– Samtidigt är handelsrelationerna mellan USA och Kina fortsatt frostiga och flera länder har infört eller planerar att införa investeringsbegränsningar,

Många länder runtom i världen har infört eller skärpt sina regler för granskning av utländska investeringar, för att skydda nationella intressen och strategiska tillgångar under lågkonjunkturen orsakad av covid-19-pandemin, däribland Spanien, Frankrike och Australien. Även i Sverige pågår en utredning för att reglera oönskade utländska direktinvesteringar, skriver Baker McKenzie.

Nordiska tillväxtbolag, specifikt tekniksektorn kommer att vara intressant för kineserna på lång sikt, bedömer Baker McKenzie.

Relaterade artiklar

Back to top button